Quy trình quảng cáo

Tại OptShare, chúng tôi rất coi trọng quy trình quảng cáo của mình. Chúng tôi dành thời gian để nghiên cứu, phát triển một chiến lược quảng cáo riêng phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp. Dưới đây là quy trình chung của chúng tôi:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin, brief của khách hàng

Bước 2: Nghiên cứu khách hàng, thị trường. Phân tích và đánh giá đối thủ

Bước 3: Định hướng chiến lược và mô hình quảng cáo phù hợp

Bước 4: Pitching, báo giá, thống nhất về hình thức, thời gian và ngân sách

Bước 5: Ký hợp đồng quảng cáo

Bước 6: Thực hiện triển khai, theo dõi, đo lường và tối ưu quảng cáo.

Bước 7: Báo cáo chiến dịch thường xuyên, đánh giá và đề xuất cuối chiến dịch.

Liên hệ Quảng cáo

"*" indicates required fields