Quảng cáo YouTube

Dễ dàng thu hút và tiếp cận khách hàng. Quảng cáo video chỉ được hiển thị cho những người bạn muốn và bạn chỉ trả tiền khi họ xem quảng cáo video.

Tăng nhận diện nhãn hàng hiệu quả

Chi phí rẻ chỉ từ 130đ cho mỗi lượt xem video

Không giới hạn ngân sách

Tiếp cận đúng đối tượng mục tiêu

Báo cáo minh bạch qua DataStudio

quảng cáo youtube instream

Các định dạng quảng cáo YouTube

Quảng cáo TrueView Instream (6s Skip)

quảng cáo trueview instream youtube

Quảng cáo TrueView Instream 15s Non-skip

trueview youtube 15s non skip

Quảng cáo Bumber Ads 6s

quảng cáo bumber youtube

Quảng cáo TrueView Discovery Ads

Quảng cáo TrueView Discovery Ads

Liên hệ Quảng cáo

"*" indicates required fields