Google Dynamic Remarketing

Tiếp thị lại động sản phẩm trên web và ứng dụng

Quảng cáo tiếp thị lại động Google hiển thị lại những sản phẩm mà khách hàng đã xem trên web nhưng chưa thực hiện hành động mua hàng. Kênh tiếp thị giúp tăng doanh số bán hàng.

quảng cáo google dynamic remarketing

Liên hệ báo giá quảng cáo

12 + 13 =