Quảng cáo Google Shopping

Dễ dàng thu hút và tiếp cận khách hàng. Quảng cáo Mua Sắm hiển thị sản phẩm của bạn cho những người đang tìm kiếm thông tin, mua sắm trên Google.

Quảng cáo Shopping mang lại khách hàng tiềm năng cao

Tiếp cận đúng đối tượng, đúng thời điểm

Chỉ trả phí khi người dùng quan tâm click vào quảng cáo

Báo cáo minh bạch qua DataStudio

quảng cáo google

Định dạng quảng cáo Google Shopping

Định dạng Google Shopping trên Desktop

quảng cáo google shopping

Định dạng Google Shopping trên Mobile

google shopping

Liên hệ Quảng cáo

"*" indicates required fields