Quảng cáo Google Search

Quảng cáo sẽ xuất hiện bên cạnh kết quả tìm kiếm khi khách hàng tìm kiếm sản phẩm, dịch vụ mà bạn cung cấp.

Tiếp cận đúng người vào đúng thời điểm

Không truy cập, không mất phí

Dễ tăng chuyển đổi khách hàng

Nhiều tiện ích mở rộng

Báo cáo minh bạch qua DataStudio

quảng cáo tìm kiếm google

Định dạng quảng cáo Google Search

Định dạng trên Desktop

quảng cáo tìm kiếm google

Định dạng trên Mobile

quảng cáo sem mobile

Liên hệ Quảng cáo