Quảng cáo Google Display Network (GDN)

Mạng hiển thị của Google bao gồm hơn 2 triệu trang web, video, ứng dụng và gmail, với khả năng tiếp cận được trên 90% số người dùng Internet.

GDN giúp tăng nhận diện thương hiệu hiệu quả

Tiếp cận đúng đối tượng sở thích, nhân khẩu học v.v.

Phạm vi tiếp cận rộng

Định dạng quảng cáo Phong Phú: Hình ảnh, text, video

Báo cáo minh bạch qua DataStudio

quảng cáo google

Các định dạng quảng cáo GDN

Quảng cáo banner HTML5, JPG, PNG

quảng cáo banner gdn html5

Responsive Ads: Text, Hình ảnh, Video

Liên hệ Quảng cáo

"*" indicates required fields