Chích sách hoàn tiền lại

OptShare tự hào về dịch vụ mà chúng tôi cung cấp và giá trị mà chúng tôi mang lại cho khách hàng. Nếu bạn chọn làm việc với OptShare và bạn thấy không hài lòng với dịch vụ hoặc cách mà chúng tôi hỗ trợ bạn. Chúng tôi sẽ vui vẻ hoàn trả lại phí dịch vụ mà bạn trả cho OptShare. Chính sách hoàn tiền lại cho khách hàng cụ thể được áp dụng như sau:

  • Trong vòng 7 ngày đầu tiên kể từ lúc triển khai dịch vụ
  • Chỉ áp dụng đối với dịch vụ quản lý và tối ưu hoá tài khoản quảng cáo của bạn
  • Hoàn trả lại 100% phí dịch vụ
  • Hình thức hoàn trả phí thông qua chuyển khoản ngân hàng.
  • 10 – 15 ngày  làm việc

Liên hệ yêu cầu hỗ trợ

15 + 11 =