Chính sách hoàn tiền

OptShare tự hào về dịch vụ mà chúng tôi cung cấp và giá trị mà chúng tôi mang lại cho khách hàng. Nếu bạn chọn làm việc với OptShare và bạn thấy không hài lòng với dịch vụ hoặc cách mà chúng tôi hỗ trợ bạn. Chúng tôi sẽ vui vẻ hoàn trả lại phí dịch vụ còn lại mà bạn trả cho OptShare. Chính sách hoàn tiền lại cho khách hàng cụ thể được áp dụng như sau:

  • Trong vòng 7 ngày đầu tiên kể từ lúc triển khai dịch vụ.
  • Chỉ áp dụng đối với dịch vụ cho thuê, quản lý và tối ưu hoá tài khoản quảng cáo của bạn.
  • Hoàn trả lại 100% phí dịch vụ còn lại chưa triển khai.
  • Hình thức hoàn trả phí thông qua chuyển khoản ngân hàng.
  • 10 – 15 ngày  làm việc.

Xem thêm chính sách thanh toán tại đây.