in ,

Hướng dẫn thiết lập Enhanced Ecommerce thông qua Google Tag Manager

Thực hiện theo dõi enhanced ecommerce là một trong những phần thiết lập rất khó. Nhưng nó giúp theo dõi, thu thập và lưu trữ những dữ liệu rất đáng giá đối với những doanh nghiệp bán hàng trực tuyến.

Bài viết này mình xin hướng dẫn các bạn thiết lập enhanced ecommerce thông qua Google Tag Manager. Bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác về ecommerce trong Google Analytics khác sau đây:

Lưu ý: Nội dung bài viết này liên quan rất nhiều đến những đoạn code, nếu bạn là marketer và thấy khó hiểu thì bạn có thể nhờ developer hỗ trợ.

Trước khi bắt đầu

Trước hết, bạn cần phải bật báo cáo Enhanced Ecommerce và tùy chỉnh các bước thanh toán trong Google Analytics của bạn.

bật enhanced ecommerce trong google analytics

Lưu ý: nếu bạn đã thiết lập mã theo dõi Google Analytics trên website và bạn muốn chuyển sang Google Tag Manager, thì mình khuyên bạn nên tạo một GA mới với mục đích thử nghiệm.

Việc có 2 mã theo dõi trên trang web có thể dẫn đến việc đếm dữ liệu 2 lần cho cùng thuộc tính. Để loại bỏ điều này bạn cần loại bỏ theo dõi GA chính xác vào thời điểm bạn thêm trên GTM.

Ở đây, mình giả định bạn đã tạo tài khoản Google Tag Manager và đã thực hiện gắn GTM tag lên website. Nếu bạn mới làm quen với Google Tag Manager, bạn có thể tham khảo thêm những bài viết sau:

Chú ý: Có ba yếu tố chính sau bạn cần thêm vào website:

 1. Thêm dataLayer vào trong phần <head>
 2. Thêm phần code JavaScript vào trong phần <head>
 3. Thêm phần code noScript vào ngay sau phần mở thẻ <body>

mã gtm

Để bắt đầu gửi dữ liệu đến Google Analytics, chúng ta cần thiết lập GA cơ bản trong Google Tag Manager.

gtm google analytics tag

Để dễ hiểu và dễ dàng thực hiện, mình sẽ chia nhỏ theo từng loại trang như sau:

 1. Trang danh sách sản phẩm (trang kết quả tìm kiếm sản phẩm, trang danh mục sản phẩm v.v.)
 2. Trang sản phẩm
 3. Trang giỏ hàng
 4. Trang thanh toán
 5. Trang cảm ơn hay xác nhận đơn hàng
 6. Theo dõi khác: như lượt xem và nhấp chuột vào quảng cáo, hoàn tiền lại

Trang danh sách sản phẩm

Trang danh sách sản phẩm có thể bao gồm trang Danh mục, danh sách sản phẩm theo thương hiệu, trang kết quả tìm kiếm, trang phân loại tùy chỉnh v.v. và những trang này có điểm chung là chứa một danh sách các sản phẩm.

Điểm đo lường quan trọng nhất ở đây là xem số lần hiển thị và số click vào sản phẩm.

Theo dõi số lần hiển thị sản phẩm

Trước tiên bạn cần phải đẩy các thông tin chi tiết vào dataLayer khi tải trang.

Có 2 cách phổ biến để gửi số lần hiển thị sản phẩm:

 1. Phân bổ dataLayer trước khi tải mã GTM
 2. Gắn một sự kiện vào đối tượng dataLayer

Nếu trang của bạn tải là infinite scroll, thì bạn có thể thêm mã hiển thị động theo sản phẩm. Ở trường hợp này, bạn nên sử dụng một sự kiện để gửi dữ liệu.

Đây là ví dụ về mã đo lường hiển thị khi tải trang

Lưu ý: Bạn có thể yêu cầu Developer viết một script phù hợp với website của bạn. Script này tự động điền thông tin vào những trường khác nhau của mã theo dõi.

Bạn có thể kiểm tra mã có hoạt động đúng hay không bằng console developer trên trình duyệt, nếu dataLayer được điền chính xác thì dữ liệu sẽ được đưa vào GTM tag chứ không phải là vào Google Analytics, bạn có thể xem hình dưới.

console impressions

Nếu dataLayer được phân bổ trước khi “Page View” xảy ra.

impressions page view

Bạn có thể sử dụng plugin mở rộng Google Analytics Debugger để xuất ra dữ liệu đang được gửi đến Google Analytics. Nếu impressions hoạt động thì nó sẽ tương tự như hình sau:

ga debug impressions

Thủ thuật nâng cao

Google Analytics chỉ giới hạn gửi được 8kb văn bản, khoảng cỡ 8000 ký tự.

Nếu như bạn có nhiều sản phẩm trong một danh sách thì bạn nên tách thành nhiều yêu cầu.

Phương pháp Savio là một cách hay để thực hiện. Như ví dụ sau đây:

Ngoài ra còn cách khác là bạn có thể gửi dữ liệu từng sản phẩm một. Nhưng phải yêu cầu mã JavaScript trên trang web để đưa vào dataLayer.

Dưới đây là một ví dụ về mã jQuery để thực hiện.

Bạn có thể kiểm tra kết quả nó có hoạt động như dự định không bằng cách xem báo cáo trên Google Analytics: Conversions > Ecommerce > Product List Performance report.

product impression google analytics

Theo dõi click sản phẩm

Dưới đây là ví dụ về mã theo dõi dataLayer dùng để đo lường click vào sản phẩm. Nó tương tự như impressions nhưng khác ở chỗ cách nó được kích hoạt.

Cấu hình tag manager để nắm bắt sự kiện

Đầu tiên, về Trigger: một sự kiện tùy chỉnh phải có cùng tên với dataLayer, và duy nhất.

click trigger sản phẩm

Thứ hai về thẻ: Gửi sự kiện tới GA bằng trigger mới vừa tạo, bạn cần thiết lập tương tự như hình dưới.

thẻ click sản phẩm

Để đảm bảo hoạt động tốt, bạn có thể thử nhấp vào một sản phẩm hoặc bạn có thể sử dụng tiện ích GTM sonar trên trình duyệt Chorme để chặn hành vi mặc định của Click (trong phần debugging mình sẽ giải thích cách nó hoạt động sau).

Sự kiện nhấp chuột sẽ tương tự như hình sau:

gtm preview

Trên GA, bạn có thể xem trên báo cáo Real time > Event report để xem dữ liệu “eCommerce – Product List Click” xuất hiện sau khi bạn nhấp vào một sản phẩm.

Báo cáo Analytics: Dữ liệu nằm trong cùng báo cáo với impressions là Product List Performance

Bạn cũng có thể nhìn thấy Product List CTR được tính bằng clicks / impressions

click sản phẩm và ctr

Thủ thuật nâng cao

Có một cách để gửi dữ liệu click lên GTM mà không cần sử dụng event. Đó là bạn có thể sử dụng tính năng GTM auto-event tracking (và trong trường hợp này là Click).

Trang sản phẩm

Theo dõi số lượt xem trang sản phẩm chi tiết

Tương tự với theo dõi số lần hiển thị danh sách sản phẩm, bạn có thể theo dõi số lần xem sản phẩm chi tiết bằng cách tải đoạn mã sau cho lần xem trang.

Ví dụ về đoạn mã cho dataLayer:

Trong Google Analytics, bạn có thể xem báo cáo ở Ecommerce > Shopping Behaviour

xem sản phẩm chi tiết ga

Nếu trên trang sản phẩm chi tiết có hiển thị những sản phẩm liên quan, sản phẩm bán chạy v.v bạn cũng có thể theo dõi impressions tương tự nhưng phần trước.

Bạn có thể kết hợp theo dõi impression (theo dõi số lần hiển thị của sản phẩm) và detail (theo dõi số lần xem sản phẩm chi tiết) trong cùng một ecommerce object. Lưu ý là GA giới hạn gửi dữ liệu tối đa là 8kb một lần.

Thủ thuật nâng cao –  các biến thể tải AJAX

Nếu website của bạn chứa những sản phẩm có kích thước, màu sắc, chất liệu v.v. khác nhau, được thiết lập dưới dạng biến thể. Bạn cũng có thể xem xét theo dõi chi tiết cho từng loại.

Theo dõi thêm Sản phẩm vào giỏ hàng

Cách để theo dõi thêm sản phẩm vào giỏ hàng là sử dụng custom event.

Dưới đây là ví dụ về đoạn mã đẩy dataLayer. Bạn sẽ thấy nó khá tương tự như theo dõi click vào sản phẩm.

Điều quan trọng ở đây là theo dõi số lượng sản phẩm được thêm vào giỏ hàng. Vì người dùng có thể thêm nhiều sản phẩm vào giỏ hàng.

Cài đặt trên GTM tương tự như theo dõi click vào sản phẩm ở phần trên. Tuy nhiên trigger nắm bắt custom event với trường hợp này tên là “EEaddToCart”.

Nếu mọi thứ hoạt động tố thì debug GA sẽ tương tự như sau:

debug thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Báo cáo Google Analytics

Số liệu của sự kiện thêm sản phẩm vào giỏ hàng là số liệu rất quan trọng trong Enhanced Ecommerce. Và nó được sử dụng xuyên suốt qua nhiều báo cáo Conversions > Ecommerce

 • được xem như là một bước funnel trong báo cáo hành vi mua sắm.
 • Hiệu suất sản phẩm (Product Performance): Được sử dụng cho tỷ lệ Cart-to-detail (Số sản phẩm được thêm vào giỏ hàng / số sản phẩm được xem chi tiết)
 • Hiệu suất danh sách sản phẩm (Product List Performance): xem sản phẩm được thêm vào giỏ hàng theo tên danh sách, vị trí, tên sản phẩm, SKU v.v.

Trang Giỏ hàng

Thông thường trên website ecommerce, trang giỏ hàng không phải lúc nào cũng là một trang, nó có thể là một thanh công cụ thả xuống, hoặc là một phần trên trang thanh toán.

Trên mỗi phần này bạn sẽ muốn theo dõi xem sản phẩm có bị xóa khỏi giỏ hàng hoặc có sự tương tác tăng giảm số lương hay không.

Theo dõi xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng

Việc theo dõi xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng tương tự như việc theo dõi thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Bạn chỉ cần thay đối tượng “add” thành “remove”.

Theo dõi thay đổi số lượng trong giỏ hàng

Theo dõi này khá đơn giản, bạn chỉ cần xem việc tăng số lượng như thêm vào giỏ hàng, còn giảm số lượng như xóa khỏi giỏ hàng.

Thủ thuật nâng cao

Trong Google Analytics, không có báo cáo mặc định cung cấp chi tiết về việc xóa khỏi giỏ hàng nhưng bạn có thể tạo báo cáo tùy chỉnh để xem dữ liệu.

tùy chỉnh báo cáo xóa khỏi giỏ hàng

Trang thanh toán

Cần lưu ý rằng trang cảm ơn hay xác nhận đơn hàng thành công không phải là một bước thanh toán. Và trong phần kế tiếp mình sẽ đề cập đến phần này.

Theo dõi bước thanh toán đầu tiên

Cách thuận tiện nhất để theo dõi thanh toán là sử dụng event để theo dõi tất cả các bước thanh toán.

Dưới đây là ví dụ về mã dataLayer cho bước thanh toán đầu tiên:

Ở đây đối tượng actionField nó sẽ lập “bản đồ” cho bước đầu tiên bạn thiết lập tùy chọn thanh toán trong GA (trong trường hợp này là trang giỏ hàng). Bạn có thể xem trang giỏ hàng như một bước trong quy trình thanh toán.

Một yếu tố khác có thể hữu ích là tùy chọn thanh toán. Bạn có thể theo dõi các nội dung như thanh toán, giao hàng, tùy chọn thanh toán v.v.

Theo bước thanh toán thứ 2

Điểm quan trọng nhất cần nhớ là bạn nên sử dụng tên event giống nhau trên các bước thanh toán. Ví dụ trong trường hợp này là “EEcheckout”.

Đối với những bước thanh toán tiếp theo, bạn không cần phải thêm danh sách sản phẩm vào dataLayer. Bạn có thể gửi trong bước đầu tiên.

Ví dụ như đoạn code sau đây:

Khi bạn đã thiết lập GTM tag và trigger cho bước đầu tiên, thì bạn không cần phải thiết lập cho những bước tiếp theo.

Một bước thanh toán

Để theo dõi một bước thanh toán thì rất dễ dàng, nhưng để thu thập và theo dõi sâu thì không dễ dàng.

Event có thể giúp bạn theo dõi toàn bộ chi tiết trên một trang. Và nó thường được nhóm theo những phần sau như Đặt hàng, Ship, Delivery và thanh toán.

Bây giờ việc còn lại là phụ thuộc vào khả năng viết code của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn không muốn thực hiện theo dõi các bước thanh toán, hoặc website của bạn chỉ có một bước thanh toán thì mặc định trong GA sẽ có một bước thanh toán với tên là “Step 1”.

Báo cáo Google Analytics

Trong báo cáo Product List Performance, bạn có thể phân tích số liệu thanh toán sản phẩm.

Kênh hành vi thanh toán là một trong những báo cáo sâu sắc nhất được cung cấp bởi Enhanced Ecommerce.

hành vi thanh toán

Trang cảm ơn / xác nhận mua hàng thành công

Để theo dõi mua hàng thành công phương pháp là gửi event xác nhận mua hàng thành công.

Ví dụ như đoạn code sau:

Lưu ý trên trang xác nhận đặt hàng, bạn nên chú ý kỹ để các đơn hàng lặp lại không được gửi đến GA.

Theo dõi khác

Theo dõi số lượt xem và click quảng cáo

Để theo dõi hiệu suất của những banner khuyến mãi trên website thì bạn cần phải đẩy dữ liệu vào dataLayer trên bất kỳ trang nào được hiển thị quảng cáo.

Bạn có thể nhóm view và click trong cùng một đối tượng ecommerce.

Số lượt xem quảng cáo

Click vào quảng cáo

Đo lường click vào quảng cáo cần đẩy sự kiện vào dataLayer. Bạn có thể xem những phần ở trên.

Ví dụ như đoạn code dưới đây:

Để kiểm tra hiệu suất trong Google Analytics, bạn có thể truy cập vào báo cáo Ecommerce > Marketing > Internal Promotion

Theo dõi hoàn tiền lại

Trong quá trình mua hàng, người dùng có thể yêu cầu trả lại sản phẩm và hoàn tiền thì bạn cũng có thể theo dõi chúng bằng phương pháp dataLayer.

Lưu ý là cần phải đảm bảo khớp với ID của đơn hàng gốc.

Hoàn tiền lại một phần

Để thiết lập hoàn tiền lại một phần, bạn cần phải thêm mảng sản phẩm bằng ID và số lượng trả lại của sản phẩm.

Nếu hoàn tiền không xảy ra trong quá trình tương tác của người dùng, thì cách dễ nhất để gửi đến GA là dùng bảng tính. Bạn có thể chủ động tải lên GA thủ công hoặc thông qua API.

Lưu ý: Bạn nên kiểm tra kỹ dữ liệu trước khi tải lên, vì một khi đã tải lên rồi thì bạn sẽ không thể sửa, xóa được số liệu trên Google Analytics.

hoàn tiền lại

Bạn có thể sử dụng giao thức đo lường của GA để theo dõi khoản tiền hoàn lại.

Trong Google Analytics, bạn có thể thấy số tiền hoàn lại cho mỗi giao dịch trong báo cáo Ecommerce > Sales Performance.

theo dõi hoàn tiền lại GA

Ngoài ra đối với mỗi sản phẩm Ecommerce > Product Performance:

theo dõi hoàn tiền lại GA

Debugging – Gỡ lỗi

Phần này rất quan trọng, vì có nhiều thứ bạn có thể sai nếu không cẩn thận. Và khi có sự cố thì chúng ta cần phải xử lý.

Xem xét các loại tương tác

Trước khi đi tìm hiểu về những công cụ hỗ trợ, bạn nên tìm hiểu sự khác biệt giữa các loại tương tác: những event xảy ra trên trang khi người dùng click vào những phần tử cụ thể.

Xảy ra khi tải trang:

 1. số lần hiển thị
 2. số lần xem chi tiết
 3. số lần xem quảng cáo

Xảy ra khi click:

 1. số lần click vào sản phẩm
 2. số lần click vào quảng cáo

Phù hợp với bất kỳ 2 loại nào dưới đây (tùy thuộc vào trang web của bạn):

 1. thêm vào giỏ hàng
 2. xóa bỏ khỏi giỏ hàng
 3. các bước thanh toán (Nếu là Ajax thì chủ yếu là tương tác người dùng, nếu không phải là ajax thì chủ yếu là tải trang)
 4. Mua hàng ( chủ yếu là tải trang)

Tính nhất quán

Một điều cần ghi nhớ khi đi tìm vấn đề là tính nhất quán.

Bạn cần phải đảm bảo các yếu tố thiết yếu như tên sản phẩm, ID v.v. đều giống nhau trên tất cả các biến số dataLayer trên mọi trang.

Ví dụ, nếu bạn sử dụng mã SKU thay cho ID sản phẩm thì bạn cần đảm bảo rằng chúng giống nhau ở tất cả các bước theo dõi.

Công cụ khắc phục sự cố

Bên cạnh sự trợ giúp chính mang lại của Tag Manager Preview, thì bạn có thể xem một số công cụ sau rất hữu ích.

Google Tag Assistant

Tiện ích mở rộng Chorme này không quá phức tạp, nếu bạn là marketer thì sẽ rất quen thuộc với công cụ này. Công cụ này có công dụng chính là kiểm tra các thẻ như Google Tag Manager, Google Analytics, Adwords Remarketing, Conversion tag v.v. có hoạt động đúng không.

google tag assistant

Ngoài ra bạn có thể bật chế độ GA debug. Bạn có thể không cần cài thêm tiện ích Google Analytics Debugger.

tag assistant analytics debug

Google Analytics Debugger

Đây là một trong những tiện ích mở rộng đơn giản nhất của Chorme. Bạn chỉ cần click vào icon nó sẽ bật chế độ debug của Google Analytics.

Bạn sẽ nhận được dữ liệu trong console. Khi thực hiện theo dõi số hiển thị, bạn có thể sử dụng tiện ích này để xem dữ liệu có được GA ghi lại không.

GA debug tool

dataLayer Inspector+

Đây là một tiện ích khá tiện dụng, tạo ra các tương tác dataLayer theo thứ tự chúng xuất hiện. Điều này rất có lợi trong việc phát hiện lỗi.

dataLayer Inspector+

GTM sonar

Nó được thiết kế để chặn hành vi click và gửi biểu mẫu. Bằng cách này bạn có thể sử dụng những công cụ khác để debug event.

gtm sonar

Những công cụ khác như dataSlayer hoặc Omnibug ghi lại hoạt động (xem trang, event trực tiếp) trên tất cả trang bạn truy cập.

Bằng cách này bạn có thể tránh được những rắc rối trong việc mặc định chặn hành vi click và gửi biểu mẫu.

Tag Manager injector

Đây là công cụ hữu ích khi bạn có thể thử đoạn code trực tiếp trên website mà chưa cần gắn tag thực tế lên website.

Bằng cách này, bạn có thể thực hiện cấu hình Tag Manager của mình mà không phải đợi developer thực hiện mã GTM và dataLayer.

gtm tag injector

WASP

Đây là một công cụ nâng cao hơn một chút, nó cho thấy cách script và tag được triển khai trên trang web của bạn.

wasp gtm

Bạn cũng có thể xem Google Analytics thu thập và những gì đã kích hoạt chúng.

wasp ga

Công cụ developer của trình duyệt

Nó là một tiện ích hơn là một công cụ. Bạn sẽ dành nhiều thời gian với nó.

 • Tab Elements: đây là nơi bạn sẽ xem mã nguồn web, GTM
 • Console
  1. Kiểm tra lỗi xảy ra với JavaScript
  2. GA debug mode
  3. Kiểm tra dataLayer hoặc những biến khác (thậm chí bạn có thể tương tác với dataLayer
  dataLayer console
 • Network tab: có thẻ xem GA gọi, thu thập (được sử dụng để gửi dữ liệu vào GA)

ga collect calls

Các vấn đề trong platform

Để tìm hiểu lỗi trên platform của bạn, cách tốt nhất là xem bản log của máy chủ để tìm hiểu nguyên nhân.

Lưu ý là Google Analytics không hiển thị IP vì vấn đề pháp lý.

Ngoài ra, nếu platform của bạn hỗ trợ theo dõi IP của người dùng thì bạn có thể lọc những bản ghi cụ thể cho từng người dùng nhất định. Thông tin này giúp bạn theo dõi rất nhiều vấn đề.

Kết luận

Bạn có thể nhận thấy việc triển khai enhanced ecommerce thật sự không đơn giản. Việc triển khai này được xem là những phần khó nhất. Tuy nhiên, một khi đã triển khai thành công thì giá trị dữ liệu thu thập được sẽ rất quý giá cho những doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến.

Có thể bạn quan tâm:

Được đăng bởi Nam Nguyen

Đam mê Digital Marketing, Công nghệ và Wordpress

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận