in , ,

Hướng dẫn cài đặt Facebook Pixel thông qua Google Tag Manager

Nếu bạn muốn theo dõi chuyển đổi trên website/ứng dụng mobile (như bán hàng, đăng ký, khách hàng tiềm năng, thêm sản phẩm vào giỏ hàng v.v.) được tao ra bởi chiến dịch quảng cáo Facebook của bạn thì bạn cần triển khai mã Facebook pixel trên website của bạn.

Một lợi thế khác của việc triển khai mã Facebook pixel trên website của bạn là bạn có thể tạo các đối tượng tùy chỉnh trong tài khoản quảng cáo Facebook của bạn. Và thông qua đối tượng tùy chỉnh đó, bạn có thể tiếp thị lại người dùng trang web của bạn trên Facebook.

Bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn kiểm tra và triển khai mã Facebook Pixel và mã sự kiện Facebook trên trang web của bạn thông qua Google Tag Manager.

Giới thiệu về Facebook Pixel

Mã theo dõi (hoặc thẻ) được sử dụng bởi Facebook được gọi là Facebook Pixel. Nó là một đoạn mã JavaScript cơ bản mà bạn nên thêm vào trang web của bạn để Facebook có thể:

 1. Theo dõi và báo cáo các hoạt động của người dùng trang web của bạn như: Số lần xem trang, xem nội dung (xem trang chi tiết sản phẩm), tìm kiếm trên trang web, đăng ký, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, mua hàng v.v.
 2. Nhắm mục tiêu lại người dùng website trên Facebook.
 3. Tìm đối tượng / khách hàng mục tiêu mới cho danh nghiệp của bạn.
 4. Theo dõi và báo cáo về các chuyển đổi được tạo ra bởi các quảng cáo của Facebook của bạn.
 5. Tự động tối ưu hóa quảng cáo của bạn cho chuyển đổi.

Dưới đây là ví dụ về mã Facebook Pixel:

Mã Facebook Pixel chứa ID duy nhất và được gọi là Pixel ID. Định dạng của nó là một dãy số. Như ở ví dụ trên, Facebook Pixel ID là 87945356632151151.

Thông qua Pixel ID này, Facebook có thể phân biệt giữa các nhà quảng cáo trên Facebook.

Thuật toán machine learning của Facebook sử dụng mã Pixel này để tìm hiểu về người dùng trang web của bạn trên Facebook. Ví dụ như các trang Fanpage mà họ thích, click vào đâu, bình luận hoặc tương tác với những người liên quan đến họ hằng ngày.

Càng nhiều mã Facebook Pixel gắn trên website của bạn, thì Facebook sẽ càng tìm hiểu sâu về người dùng trang web của bạn và nó càng hữu ích hơn trong việc nhắm mục tiêu lại và những đối tượng tương tự để hoàn thành chuyển đổi trên trang web.

Có nghĩa là, nếu bạn có mã Pixel hoàn toàn mới trên website, thì Facebook sẽ biết rất ít về những hoạt động của người dùng trang web trên Facebook. Và do đó, quảng cáo Facebook của bạn ban đầu có thể sẽ có ROI (Return on Investment) sẽ không được tốt.

Hiện tại, các doanh nghiệp đang cạnh tranh rất mạnh mẽ trên mạng Facebook, tạo ra hàng tỷ đồng doanh thu từ quảng cáo Facebook. Và tất cả những doanh nghiệp này đều có Pixel rất lâu đời. Họ hiểu biết rất nhiều về khách hàng mục tiêu của họ so với những thương hiệu mới bắt đầu chạy quảng cáo Facebook.

Giới thiệu về sự kiện Facebook

Mã theo dõi Facebook Pixel theo dõi hoạt động của người dùng website của bạn trên Facebook.

Facebook gọi những hoạt động này của người dùng là “sự kiện”. Mỗi hoạt động của người dùng được xác định thông qua một sự kiên Facebook duy nhất.

Ví dụ như hoạt động mua hàng của người dùng trên website của bạn được xác định thông qua sự kiện “Mua Hàng”:

Hoạt động “Thêm vào giỏ hàng” của người dùng trên trang web được xác định thông qua sự kiện ‘AddToCart‘:

Mỗi sự kiện trên Facebook có một hay nhiều thuộc tính.

Ví dụ sự kiện mua hàng trên Facebook có hai thuộc tính: ‘value’ (giá trị mua) và ‘currency’ (đơn vị tiền tệ đã mua).

Sau đây là ví dụ về các sự kiện khác được công nhận bởi Facebook:

Tìm kiếm – Sự kiện này nên được kích hoạt khi người dùng thực hiện tìm kiếm trên website của bạn. Dưới đây là ví dụ về mã được sử dụng để theo dõi sự kiện tìm kiếm:

Xem Nội Dung – Sự kiện này nên được kích hoạt khi người dùng truy cập vào trang nội dung quan trọng hoặc trang chi tiết sản phẩm trên trang web của bạn. Dưới đây là ví dụ về mã được sử dụng để theo dõi sự kiện Xem Nội Dung:

Thêm vào danh sách mong muốn – Sự kiện này nên được kích hoạt khi người dùng thêm sản phẩm vào danh sách mong muốn trên website bán hàng của bạn. Dưới đây là ví dụ về mã được sử dụng để theo dõi sự kiện này:

Bắt đầu thanh toán – Sự kiện này nên được kích hoạt khi người dùng bắt đầu thực hiện thanh toán trên website bán hàng của bạn. Dưới đây là ví dụ về mã được sử dụng để theo dõi sự kiện này:

Thêm thông tin thanh toán – Sự kiện này nên được kích hoạt khi người dùng thêm thông tin thanh toán của mình trong quá trình thanh toán trên website của bạn. Dưới đây là ví dụ về mã được sử dụng để theo dõi sự kiện này:

Lead – Sự kiện này nên được kích hoạt khi người dùng gửi lead trên website của bạn. Dưới đây là ví dụ về mã được sử dụng để theo dõi sự kiện này:

Hoàn thành đăng ký – Sự kiện này nên được kích hoạt khi người dùng hoàn thành đăng ký trên website của bạn. Dưới đây là ví dụ về mã được sử dụng để theo dõi sự kiện này:

Sự kiện Facebook tiêu chuẩn so với tùy chỉnh

Sự kiện Facebook tiêu chuẩn là sự kiện được xác định bởi Facebook. Sau đây là những ví dụ về các sự kiện tiêu chuẩn của Facebook.

 1. Tìm kiếm
 2. Xem nội dung
 3. Thêm vào danh sách mong muốn
 4. Thêm vào giỏ hàng
 5. Bắt đầu thanh toán
 6. Thêm thông tin thanh toán
 7. Mua hàng
 8. Lead
 9. Hoàn thành đăng ký

Tùy chỉnh sự kiện trên Facebook là sự kiện được xác định bởi người sử dụng như bạn và tôi. Không được xác định sẵn bởi Facebook. Do đó, nếu bạn không thể theo dõi các hành động của người dùng thông qua sự kiện Facebook tiêu chuẩn thì bạn có thể sử dụng sự kiện Facebook tùy chỉnh để làm điều đó.

Thông qua sự kiện tùy chỉnh, bạn có thể theo dõi bất kỳ hoạt động của người dùng nào trên trang web của bạn trong Facebook. Sau đây là cú pháp theo dõi sự kiện tùy chỉnh trên Facebook.

Mã Pixel mặc định của Facebook

Mã pixel mặc định của Facebook (hay còn gọi là ‘pixel base code’) đề cập đến mã pixel được cung cấp bởi Facebook. Mã này không chứa bất kỳ tuỳ chỉnh nào từ người dùng cuối. Mã này cũng không chứa bất kỳ mã sự kiện Facebook tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh nào.

Bạn có thể thêm mã Pixel mặc định của Facebook trên trang web của mình bằng những cách sau:

 1. Bạn thêm Mã pixel mặc định của Facebook trên tất cả các trang bằng tay.
 2. Sử dụng Google Tag Manager để triển khai mã Pixel mặc định trên website của bạn.
 3. Nhập id Facebook Pixel vào CMS của bạn nếu được hỗ trợ. Ví dụ nhiều giỏ mua hàng như ‘Shopify’ có thể tự động thêm Pixel mặc định của Facebook trên trang web của bạn. Tất cả bạn cần làm là cung cấp id pixel Facebook của bạn cho Shopify.

Theo dõi sự kiện Facebook

Để theo dõi mã sự kiện Facebook, bạn cần phải thêm mã sự kiện trên trang web của mình. Bạn có thể thêm mã sự kiên theo những cách sau:

 1. Bạn thêm mã sự kiện của Facebook vào website bằng tay.
 2. Sử dụng Google Tag Manager để triển khai trên website của bạn.
 3. Nhập ID Facebook Pixel vào CMS của bạn nếu được hỗ trợ.

Ví dụ, nếu bạn muốn theo dõi “Mua hàng” được thực hiện bởi người dùng trên trang web của mình, thì bạn có thể làm mã tương tự như sau và đưa vào trang “Xác nhận đặt hàng” của website.

Lưu ý: Tương tự ở đây không phải là đoạn mã thực của bạn. Mã thực tế có thể chứa nhiều biến từ dữ liệu của máy chủ website. Trong trường hợp sử dụng Google Tag Manager, mã thực có thể chứa các biến data layer được nhúng vào trang “Xác nhận đơn hàng của bạn”. Tuy nhiên, bạn có thể gửi mã ví dụ này cho nhà phát triển website, và yêu cầu họ thụ thập dữ liệu theo định dạng đó.

Thêm mã Facebook Pixel mặc định vào website thông qua Google Tag Manager

Bước 1: Điều hướng đến tài khoản quảng cáo Facebook mà bạn muốn cài đặt mã Pixel lên website.

Bước 2: Bạn click vào “Pixel’ từ mục “Measure & Report”

pixel facebook

 

Nếu Facebook Pixel trên tài khoản của bạn chưa cài đặt thì bạn sẽ được hỏi để tạo Pixel mới.

tạo facebook pixel

Trường hợp tài khoản của bạn đã thiết lập Pixel rồi thì bạn có thể nhấp vào nút Setup để lấy mã pixel

cài đặt pixel

Bây giờ bạn sẽ thấy hộp thoại ‘Install your pixel code’:

cài đặt mã Pixel

Bước 3: click vào ‘Use an integration or tag manager’ thì một hộp thoại khác sẽ hiện lên

cài đặt mã pixel gtm

Bước 4: Bạn chọn Google Tag Manager. Bạn sẽ tiếp tục thấy một hộp thoại khác hiện lên.

cài đặt mã Pixel

Bước 5: Chọn “Manual installation”, bây giờ bạn sẽ thấy hộp thoại ‘Install your pixel using Google Tag Manager’ hiện lên

cài đặt mã Pixel

Bước 6. Bạn kéo hộp thoại xuống tới phần ‘Copy and paste your pixel base code’

Bước 7: Bạn click vào nút ‘Use Advanced Matching’ và sau đó copy đoạn mã Facebook Pixel

 

cài đặt mã Pixel

Lưu ý: Tính năng ‘Advanced Matching’ giúp cải thiện hiệu quả của báo cáo chuyển đổi trên Facebook và tối ưu hóa và nhắm mục tiêu quảng cáo Facebook.

Bước 8: Chỉnh sửa đoạn mã Facebook Pixel theo cách mà nó chỉ được kích hoạt khi điều kiện sau là đúng:

Đoạn mã sẽ tương tự như sau:

Nếu không có đoạn mã được thêm vào thì nhiều khả năng, Google Tag Manager sẽ phóng to dữ liệu Facebook Pixel của bạn.

Bạn sẽ thấy rất nhiều Pixel trên Facebook được kích hoạt cho các lượt truy cập đến từ https://gtm-msr.appspot.com/render2

URL này sẽ xuất hiện dưới dạng ‘Referring URL’ trong báo cáo Facebook Pixel.

Do đó, khi thêm đoạn mã ở trên thì Facebook Pixel sẽ không được kích hoạt nếu referring URL là appspot.

Tuy nhiên, nếu bạn không quan tâm đến điều này thì bạn có thể sử dụng đoạn mã gốc không chỉnh sửa của Facebook.

Bước 9: Đăng nhập vào Google Tag Manager và tạo một thẻ HTML tùy chỉnh mới, và dán đoạn code Facebook Pixel vào.

Nếu bạn mới bắt đầu làm quen với Google Tag Manager thì bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Hướng dẫn Google Tag Manager dành cho người mới bắt đầu.

Bước 10: Click vào ‘Advanced Settings’, ‘Tag firing options’ chọn ‘Once Per Page

facebook pixel google tag manager

Bước 11: Đặt thẻ kích hoạt trên tất cả các trang của website

kích hoạt trên tất cả các trang

Bước 12: Lưu thẻ mới và Preview xem thẻ có hoạt động tất cả trang của website không.

Bước 13: Xuất bản thẻ mới

Thêm mã theo dõi sự kiện Facebook vào website thông qua Google Tag Manager

Giả sử bạn muốn theo dõi “thêm vào giỏ hàng” trên website của bạn trong Facebook để bạn có thể thấy quảng cáo nào của Facebook đang dẫn đến hoạt động “thêm vào giỏ hàng” trên trang web của bạn.

Thì bạn có thể làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Click vào nút “Set Up” trên trang Facebook Pixel

cài đặt facebook pixel

Bước 2: Bạn click vào lựa chọn ‘Use an integration or tag manager’, sau đó chọn ‘Google Tag Manager’, click vào ‘Manual Install’, bạn kéo xuống đến phần ‘Copy Event Code’ và sau đó bạn copy phần ‘Add to Basket’.

sự kiên facebook event

Bước 3: Chỉnh sửa mã sự kiện ‘Add to Basket’ chỉ được kích hoạt khi điều kiện sau là đúng

Đoạn code cuối cùng sẽ giống như sau:

Bước 5: Bạn điều hướng đến tài khoản GTM và tạo mới một thẻ Custom HTML, sau đó dán đoạn mã ở trên vào.

Bước 6: Tương tự, bạn Click vào ‘Advanced Settings’, ‘Tag firing options’ chọn ‘Once Per Page

Bước 7: Bạn chọn ‘Fire a tag before Sự kiện Facebook bỏ vào giỏ hàng fires’ và chọn ‘Facebook Pixel Code Mặc Định’ từ ‘Setup Tag’

 • Bạn chọn Don’t fire Sự kiện Facebook bỏ vào giỏ hàng if Facebook Pixel Code mặc định fails or is paused
 • Triggering chỉ kích hoạt thẻ này trên những trang chứ nút “Bỏ vào giỏ hàng” (Add to Cart) và khi nút được nhấp.

cài đặt facebook pixel

Bước 8: Bạn kiểm tra và xuất bản thẻ mới này

Sử dụng Facebook Pixel Helper để kiểm tra sự kiện Facebook

Bạn có thể cài đặt tiện ích Facebook Pixel Helper trên trình duyệt chorme tại đây.

Nếu trên trang web chưa gắn mã Facebook Pixel thì Facebook Pixel Helper sẽ hiển thị màu xám.

facebook pixel helper

Còn nếu trên website đã được gắn mã Facebook Pixel thì Facebook Pixel Helper sẽ hiển thị màu xanh đậm và một màu xanh lá cây nhỏ bên cạnh hiển thị số lượng thẻ.

facebook pixel helper

Nếu bạn click vào button, bạn sẽ có được thông tin chi tiết về loại Facebook Pixel được kích hoạt trên trang cũng như xác nhận trạng thái hiện tại của nó.

facebook pixel helper

Dấu màu xanh bên cạnh mỗi sự kiện Facebook (‘PageView’, ‘Lead’, ‘Purchase’ v.v.) cho thấy rằng Facebook pixel đã được kích hoạt chính xác.

Bây giờ, bạn hãy thử điều hướng đến những trang của website mà bạn gắn mã Pixel trên đó, và kiểm tra xem chúng đã được kích hoạt chính xác hay không.

Để xác định một lần nữa, bạn có thể vào trang Facebook Pixel và nhìn xem tình trang ‘Active’ của các thẻ. Nếu nó hoạt động 100% thì thẻ của bạn đang được kích hoạt chính xác.

Có thể bạn quan tâm:

Nếu bạn đang quan tâm đến dịch vụ quảng cáo trực tuyến, bạn có thể xem thêm các dịch vụ quảng cáo của chúng tôi với chi phí hợp lý tại đây

Dịch vụ quảng cáo Google:

Được đăng bởi Nam Nguyen

Đam mê Digital Marketing, Công nghệ và Wordpress

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận