in , ,

Danh sách 100+ đối tượng tiếp thị lại trên Google Analytics dành cho Retargeting

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp thị lại đối tượng mục tiêu của bạn với hơn 100 cách khác nhau.

Bạn sẽ được tìm hiểu hơn 100 đối tượng khách hàng, và sử dụng những đối tượng này để tối ưu các chiến dịch quảng cáo để có kết quả tốt nhất, giúp giảm chi phí quảng cáo.

Đối tượng tiếp thị lại dành cho website thương mại điện tử

Trong ngữ cảnh thương mại điện tử, đối tượng tiếp thị lại là danh sách người dùng mà đã có những hoạt động mua sắm trên trang web của bạn.

Hoạt động mua sắm có thể là bất kỳ hoặc tất cả các hoạt động sau:

 1. Xem các Promotion trên website
 2. Click vào Promotion trên website
 3. Tìm kiếm trên trang web để tìm một sản phẩm cụ thể
 4. Xem trang danh mục sản phẩm
 5. Nhấp vào một liên kết sản phẩm trên một trang danh mục sản phẩm
 6. Xem trang sản phẩm chi tiết
 7. Bỏ sản phẩm vào giỏ hàng
 8. Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng
 9. Bắt đầu quá trình thanh toán
 10. Từ bỏ quá trình thanh toán
 11. Mua hàng
 12. Thêm mã giảm giá (áp dụng mã giảm giá)
 13. Yêu cầu hoàn lại tiền
 14. Xem các sản phẩm không còn bán nữa
 15. Thêm sản phẩm không còn kinh doanh vào giỏ hàng
 16. Thêm sản phẩm vào danh sách yêu thích
 17. Xem video về sản phẩm

Bất kỳ hoặc tất cả các hoạt động mua sắm này có thể bị “bỏ rơi” bởi người dùng trước khi họ thoát khỏi trang web của bạn.

Các loại “từ bỏ” trong thương mại điện tử

Tùy thuộc vào các hoạt động mua sắm bị từ bỏ, trước khi thoát khỏi trang web, chúng ta có thể chia ra làm 3 loại từ chối trong thương mại điện tử.

 1. Từ bỏ thanh toán: bắt đầu thực hiện thanh toán nhưng không mua hàng
 2. Từ bỏ giỏ hàng: thêm các sản phẩm vào giỏ hàng rồi nhưng không bắt đầu quá trình thanh toán
 3. Bỏ qua mua sắm: bắt đầu hoạt động mua sắm nhưng không thêm bất kỳ sản phẩm nào vào giỏ hàng

Xác định đối tượng tiếp thị lại quan trọng nhất

Người dùng từ bỏ thanh toán có khuynh hướng mua hàng cao nhất trong các lần truy cập tiếp theo (nếu được nhắm mục tiêu lại một cách chính xác) vì họ là những đối tượng cho thấy họ có quan tâm đến việc mua hàng.

Ngoài ra, người dùng bỏ qua mua sắm có khuynh hướng mua hàng thấp nhất trong những phiên tiếp theo vì họ không quan tâm nhiều đến việc mua hàng.

Do đó, người dùng bỏ qua thanh toán là những đối tượng nhắm mục tiêu quan trọng hơn so với người dùng từ bỏ giỏ hàng và mua sắm.

Dưới đây là ví dụ về những đối tượng tiếp thị lại có nhiều khả năng chuyển đổi nhất trong các phiên tiếp theo:

 1. Khách hàng lặp lại
 2. Khách hàng mới
 3. Khách hàng tiềm năng

Khách hàng lặp lại

Là những đối tượng khách hàng đã thực hiện hai hoặc nhiều giao dịch trên trang web, họ chính là những khách hàng lặp lại (Repeat Customers).

Và chúng ta có 3 loại khách hàng lặp lại:

 1. Khách hàng lặp lại có giá trị cao
 2. Khách hàng lặp lại có giá trị thấp
 3. Khách hàng lặp lại trung bình

Khách hàng lặp lại có giá trị cao

Khách hàng lặp lại thường xuyên chi trả nhiều hơn giá trị đặt hàng trung bình của trang web, hoặc những người thường xuyên mua sản phẩm giá cao, họ chính là những khách hàng lặp lại có giá trị cao.

Đó là những khách hàng có lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp của bạn, bạn nên luôn xác định họ, “yêu mến họ” và nhắm mục tiêu lại với những đề nghị không thể cưỡng lại được.

Khách hàng lặp lại có giá trị thấp

Là những khách hàng thường xuyên chi tiêu ít hơn giá trị đặt hàng trung bình của trang web, hoặc những người thường xuyên mua những sản phẩm giá rẻ là những khách hàng lặp lại có giá trị thấp.

Những khách hàng này ít sinh ra lợi nhuận hơn những khách hàng có giá trị cao. Tuy nhiên, họ vẫn là những đối tượng tiếp thị lại quan trọng.

Khách hàng lặp lại trung bình

Họ là những khách hàng không thuộc hình mẫu nào như 2 loại khách hàng ở trên trong khi mua hàng, họ chính là những khách hàng lặp lại trung bình.

Những khách hàng này có thể mua bất kỳ sản phẩm nào bất kể giá của nó.

Khách hàng mới

Họ là những khách hàng mới chỉ thực hiện một giao dịch trên trang web của bạn.

Khách hàng tiềm năng

Những khách hàng tiềm năng là những người dùng đã bắt đầu bất kỳ hoạt động mua sắm nào trên trang web của bạn nhưng không mua hàng.

Vì vậy khi đề cập đến nhắm mục tiêu lại, xác định những người mà đã từ bỏ hoạt động mua sắm cũng quan trọng như xác định các loại hình từ bỏ.

Do đó, việc nhắm mục tiêu lại với những khách hàng lặp lại mà đã bỏ qua quy trình thanh toán quan trọng hơn so với khách hàng mơi từ bỏ quá trình thanh toán (trong khi cố mua hàng lần thứ 2 trên trang web của bạn).

Tương tự, trong các loại khách hàng lặp lại thì việc nhắm mục tiêu lại cho những khách hàng lặp lại có giá trị cao quan trọng hơn khách hàng lặp lại có giá trị thấp và khách hàng lặp lại trung bình.

Và nó cũng không chỉ là vấn đề ai là quan trọng hơn hoặc ít quan trọng hơn trong việc tiếp thị lại. Mà đó là loại “thông điệp” và những loại “offer” mà bạn cần để sử dụng cho tiếp thị lại phù hợp với từng đối tượng.

Bạn không thể tiếp thị lại cho tất cả người dùng theo một cách giống nhau, mặc dù nhiều nhà tiếp thị làm điều đó.

Mẫu quảng cáo, thông điệp và những chương trình quảng cáo của việc tiếp thị lại dành cho những khách hàng lặp lại sẽ khác so với những khách hàng mới. Cụ thể là quảng cáo tiếp thị lại dành cho khách hàng có giá trị cao sẽ khác so với quảng cáo tiếp thị lại với những đối tượng khách hàng có giá trị thấp hoặc khách hàng lặp lại trung bình.

Bởi vì Không phải tất cả các đối tượng tiếp thị lại đều có giá trị như nhau cho hoạt động kinh doanh.

Có những đối tượng có giá trị cao hơn những đối tượng khác.

Phân đoạn đối tượng tiếp thị lại điều rất quan trọng. Giả sử như bạn quản lý một cửa hàng trực tuyến lớn với hàng chục nghìn sản phẩm và hàng trăm loại sản phẩm khác nhau, và bạn cần ưu tiên tiếp thị lại để có kết quả tối ưu từ chiến dịch tiếp thị lại, và chi phí quảng cáo.

Đối tượng tiếp thị lại cho khách hàng lặp lại

Đối tượng tiếp thị lại cho khách hàng lặp lại có giá trị cao

Dưới đây là ví dụ về đối tượng tiếp thị lại được tạo thành từ khách hàng lặp lại có giá trị cao và nhiều khả năng chuyển đổi trong những phiên tiếp theo nếu được nhắm mục tiêu lại chính xác:

 • Khách hàng lặp lại có giá trị cao từ bỏ thanh toán
 • Khách hàng lặp lại có giá trị cao từ bỏ giỏ hàng
 • Khách hàng lặp lại có giá trị cao từ bỏ mua sắm

Khách hàng lặp lại có giá trị cao từ bỏ thanh toán

 1. Khách hàng lặp lại có giá trị cao từ bỏ thanh toán một sản phẩm cụ thể.
 2. Khách hàng lặp lại có giá trị cao từ bỏ thanh toán một loại sản phẩm cụ thể.
 3. Khách hàng lặp lại có giá trị cao đã bắt đầu quá trình thanh toán nhưng tư bỏ nó.
 4. Khách hàng lặp lại có giá trị cao đã click vào chiến dịch quảng cáo bên trong và bên ngoài website nhưng không mua hàng. Những khách hàng này đã nhấp vào những quảng cáo văn bản hoặc hiển thị hình ảnh v.v. (được hiển thị trên trang web của bạn hoặc từ một trang web khác) nhưng không mua hàng.
 5. Khách hàng lặp lại có giá trị cao đã bỏ qua thanh toán vì một số lỗi trên trang web xảy ra trong quá trình thanh toán.
 6. Khách hàng lặp lại có giá trị cao đã tìm kiếm sản phẩm trên trang web nhưng không mua hàng.
 7. Khách hàng lặp lại có giá trị cao đã xem một video về sản phẩm trên trang web nhưng không mua hàng

Khách hàng lặp lại có giá trị cao từ bỏ giỏ hàng

 1. Khách hàng lặp lại có giá trị cao đã thêm một sản phẩm cụ thể vào giỏ hàng nhưng không bắt đầu quá trình thanh toán.
 2. Khách hàng lặp lại có giá trị cao đã thêm bất kỳ sản phẩm nào của một loại sản phẩm cụ thể vào giỏ hàng nhưng không bắt đầu quá trình thanh toán.
 3. Khách hàng lặp lại có giá trị cao đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng nhưng không bắt đầu quá trình thanh toán.
 4. Khách hàng lặp lại có giá trị cao đã nhấp vào chiến dịch quảng cáo nội bộ /  bên ngoài website nhưng không bắt đầu quá trình thanh toán.
 5. Khách hàng lặp lại có giá trị cao đã tìm kiếm sản phẩm trên web nhưng không bắt đầu quá trình thanh toán.
 6. Khách hàng lặp lại có giá trị cao đã xem một video về sản phẩm trên trang web nhưng không bắt đầu quá trình thanh toán.

Khách hàng lặp lại có giá trị cao từ bỏ mua sắm

 1. Khách hàng lặp lại có giá trị cao đã xem một sản phẩm cụ thể nhưng không thêm nó vào giỏ hàng.
 2. Khách hàng lặp lại có giá trị cao đã xem bất kỳ sản phẩm nào của một loại sản phẩm cụ thể nhưng không thêm nó vào giỏ hàng.
 3. Khách hàng lặp lại có giá trị cao đã xem sản phẩm nhưng không thêm vào giỏ hàng.
 4. Khách hàng lặp lại có giá trị cao đã xem một danh mục sản phẩm cụ thể nhưng không nhấp vào bất kỳ liên kết của sản phầm nào.
 5. Khách hàng có giá trị cao đã xem quảng cáo nội bộ / bên ngoài website nhưng không nhấp vào.
 6. Khách hàng lặp lại có giá trị cao đã tìm kiếm một sản phẩm trên trang web nhưng không thêm bất kỳ sản phẩm nào vào giỏ hàng.
 7. Khách hàng lặp lại có giá trị cao đã tìm kiếm một sản phẩm trên trang web nhưng không tìm thấy bất kỳ sản phẩm nào.
 8. Khách hàng lặp lại có giá trị cao đã xem một video về sản phẩm trên trang web nhưng không thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
 9. Khách hàng lặp lại có giá trị cao đã thêm sản phẩm vào danh sách mong muốn / yêu thích.

Tương tự, bạn có thể làm cho các đối tượng khách hàng có giá trị thấp như trên.

Tuy nhiên, với đối tượng tiếp thị lại cho khách hàng có giá trị trung bình sẽ hơi khác một chút.

Đối tượng tiếp thị lại cho khách hàng lặp lại trung bình

Dưới đây là ví dụ về đối tượng tiếp thị lại, nó bao gồm các khách hàng lặp lại trung bình và có khả năng chuyển đổi trong các phiên tiếp theo nếu được nhắm mục tiêu lại chính xác.

 1. Khách hàng lặp lại trung bình từ bỏ thanh toán
 2. Khách hàng lặp lại trung bình từ bỏ giỏ hàng
 3. Khách hàng lặp lại trung bình bỏ qua mua sắm
 4. Tiếp thị lại chung

Khách hàng lặp lại trung bình từ bỏ thanh toán

 1. Khách hàng lặp lại trung bình từ bỏ thanh toán của một sản phẩm cụ thể có giá cao.
 2. Khách hàng lặp lại trung bình từ bỏ thanh toán của một sản phẩm cụ thể có giá rẻ.
 3. Khách hàng lặp lại trung bình từ bỏ thanh toán của một sản phẩm cụ thể.
 4. Khách hàng lặp lại trung bình từ bỏ thanh toán của một loại sản phẩm cụ thể có giá cao.
 5. Khách hàng lặp lại trung bình từ bỏ thanh toán của một loại sản phẩm cụ thể có giá rẻ.
 6. Khách hàng lặp lại trung bình từ bỏ thanh toán của một loại sản phẩm cụ thể.
 7. Khách hàng lặp lại trung bình đã bắt đầu thanh toán nhưng từ bỏ.
 8. Khách hàng lặp lại trung bình đã nhấp vào chiến dịch quảng cáo nội bộ /  bên ngoài trang web nhưng không mua hàng.
 9. Khách hàng lặp lại trung bình đã bỏ qua thanh toán vì một số lỗi của trang web xảy trong quá trình thanh toán.
 10. Khách hàng lặp lại trung bình đã tìm kiếm một sản phẩm trên trang web nhưng không mua hàng.
 11. Khách hàng lặp lại trung bình đã xem một video về sản phẩm trên trang web nhưng không mua hàng.

Khách hàng lặp lại trung bình từ bỏ giỏ hàng

 1. Khách hàng lặp lại trung bình đã thêm một sản phẩm cụ thể có giá cao vào giỏ hàng nhưng không bắt đầu quá trình thanh toán.
 2. Khách hàng lặp lại trung bình đã thêm một sản phẩm cụ thể có giá rẻ vào giỏ hàng nhưng không bắt đầu quá trình thanh toán.
 3. Khách hàng lặp lại trung bình đã thêm một sản phẩm cụ thể vào giỏ hàng nhưng không bắt đầu quá trình thanh toán.
 4. Khách hàng lặp lại trung bình đã thêm sản phẩm của loại sản phẩm cụ thể có giá cao vào giỏ hàng nhưng không bắt đầu quá trình thanh toán.
 5. Khách hàng lặp lại trung bình đã thêm sản phẩm của loại sản phẩm cụ thể có giá rẻ vào giỏ hàng nhưng không bắt đầu quá trình thanh toán.
 6. Khách hàng lặp lại trung bình đã thêm sản phẩm của loại sản phẩm cụ thể vào giỏ hàng nhưng không bắt đầu quá trình thanh toán.
 7. Khách hàng lặp lại trung bình đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng nhưng không bắt đầu quá trình thanh toán.
 8. Khách hàng lặp lại trung bình đã nhấp vào chiến dịch quảng cáo nội bộ /  bên ngoài trang web nhưng không bắt đầu quy trình thanh toán.
 9. Khách hàng lặp lại trung bình đã tìm kiếm một sản phẩm trên trang web nhưng không bắt đầu quy trình thanh toán.
 10. Khách hàng lặp lại trung bình đã xem một video về sản phẩm trên trang web nhưng không bắt đầu quy trình thanh toán.

Khách hàng lặp lại trung bình bỏ qua mua sắm

 1. Khách hàng lặp lại trung bình đã xem một sản phẩm giá cao nhưng không thêm nó vào giỏ hàng.
 2. Khách hàng lặp lại trung bình đã xem một sản phẩm giá rẻ nhưng không thêm nó vào giỏ hàng.
 3. Khách hàng lặp lại trung bình đã xem một sản phẩm cụ thể nhưng không thêm nó vào giỏ hàng.
 4. Khách hàng lặp lại trung bình đã xem sản phẩm của loại sản phẩm cụ thể có giá cao nhưng không thêm nó vào giỏ hàng.
 5. Khách hàng lặp lại trung bình đã xem sản phẩm của loại sản phẩm cụ thể có giá rẻ nhưng không thêm nó vào giỏ hàng.
 6. Khách hàng lặp lại trung bình đã xem sản phẩm của loại sản phẩm cụ thể nhưng không thêm nó vào giỏ hàng.
 7. Khách hàng lặp lại trung bình đã xem sản phẩm nhưng không thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
 8. Khách hàng lặp lại trung bình đã xem một danh mục sản phẩm cụ thể giá cao nhưng không nhấp vào bất kỳ liên kết sản phẩm nào.
 9. Khách hàng lặp lại trung bình đã xem một danh mục sản phẩm cụ thể giá rẻ nhưng không nhấp vào bất kỳ liên kết sản phẩm nào.
 10. Khách hàng lặp lại trung bình đã xem danh mục sản phẩm cụ thể giá cao nhưng không nhấp vào bất kỳ liên kết sản phẩm nào.
 11. Khách hàng lặp lại trung bình đã xem danh mục sản phẩm cụ thể giá rẻ nhưng không nhấp vào bất kỳ liên kết sản phẩm nào.
 12. Khách hàng lặp lại trung bình đã xem chiến dịch quảng cáo nội bộ /  bên ngoài trang web nhưng không nhấp vào nó.
 13. Khách hàng lặp lại trung bình đã tìm kiếm sản phẩm trên trang web nhưng không thêm bất kỳ sản phẩm nào vào giỏ hàng.
 14. Khách hàng lặp lại trung bình đã tìm kiếm sản phẩm trên trang web nhưng không nhận được kết quả tìm kiếm nào.
 15. Khách hàng lặp lại trung bình đã xem một video về sản phẩm trên trang web nhưng không thêm bất kỳ sản phẩm nào vào giỏ hàng.
 16. Khách hàng lặp lại trung bình đã thêm sản phẩm vào danh sách mong muốn.

Tiếp thị lại chung đối với khách hàng lặp lại trung bình.

 1. Tiếp thị lại chung khách hàng lặp lại trung bình
 2. Tiếp thị lại khách hàng lặp lại trung bình với một sản phẩm cụ thể
 3. Tiếp thị lại khách hàng lặp lại trung bình với một loại sản phẩm cụ thể
 4. Tiếp thị lại khách hàng lặp lại trung bình có giá trị cao – những khách hàng trung thành, người mà đã chi nhiều hơn giá trị đặt hàng trung bình.
 5. Tiếp thị lại khách hàng lặp lại trung bình có giá trị thấp – những khách hàng trung thành, người mà đã chi ít hơn giá trị đặt hàng trung bình.
 6. Tiếp thị lại khách hàng lặp lại trung bình xem trang chi tiết sản phẩm nhưng không mua hàng.
 7. Tiếp thị lại khách hàng lặp lại trung bình xem một loại trang sản phẩm cụ thể nhưng không mua hàng.
 8. Tiếp thị lại khách hàng lặp lại trung bình đã sử dụng mã giảm giá trong quá trình thanh toán.
 9. Tiếp thị lại khách hàng đã ngừng mua hàng từ trang web của bạn.
 10. Tiếp thị lại khách hàng đã tìm kiếm sản phẩm trên trang web.

Tương tự, bạn có thể tạo đối tượng tiếp thị lại cho khách hàng mới.

Tuy nhiên, đối tượng tiếp thị lại cho các khách hàng tiềm năng sẽ hơi khác một chút.

Đối tượng tiếp thị lại dành cho khách hàng tiềm năng

Dưới đây là các ví dụ về đối tượng tiếp thị lại, được tạo thành bởi các khách hàng tiềm năng có nhiều khả năng chuyển đổi trong các phiên tiếp theo nếu được nhắm mục tiêu lại chính xác:

 1. Khách hàng tiềm năng từ bỏ thanh toán
 2. Khách hàng tiềm năng từ bỏ giỏ hàng
 3. Khách hàng tiềm năng bỏ qua mua sắm

Khách hàng tiềm năng từ bỏ thanh toán

 1. Khách hàng tiềm năng đã từ bỏ thanh toán của một sản phẩm có giá trị cao (khách hàng tiềm năng có giá trị cao)
 2. Khách hàng tiềm năng đã bỏ qua thanh toán của một loại sản phẩm có giá trị cao
 3. Khách hàng tiềm năng đã từ bỏ thanh toán của một sản phẩm giá rẻ (khách hàng tiềm năng có giá trị thấp).
 4. Khách hàng tiềm năng đã bỏ qua thanh toán của một loại sản phẩm có giá trị thấp
 5. Khách hàng tiềm năng đã bắt đầu quá trình thanh toán nhưng từ bỏ nó.
 6. Khách hàng tiềm năng đã từ bỏ thanh toán sau khi nhập mã giảm giá không hợp lệ, hoặc hết hạng sử dụng.
 7. Khách hàng tiềm năng đã từ bỏ thanh toán vì có một số lỗi xảy ra trên trang web trong quá trình thanh toán.
 8. Khách hàng tiềm năng đã thực hiện tìm kiếm trên trang web nhưng không thực hiện mua hàng.
 9. Khách hàng tiềm năng đã thêm sản phẩm vào danh sách mong muốn nhưng chưa bao giờ mua nó.
 10. Khách hàng tiềm năng đã xem một video sản phẩm trên trang web nhưng không mua hàng.

Khách hàng tiềm năng từ bỏ giỏ hàng

 1. Khách hàng tiềm năng đã thêm sản phẩm có giá trị cao vào giỏ hàng nhưng không bắt đầu thanh toán.
 2. Khách hàng tiềm năng đã thêm sản phẩm của một loại sản phẩm có giá trị cao vào giỏ hàng nhưng không bắt đầu thanh toán.
 3. Khách hàng tiềm năng đã thêm sản phẩm có giá trị giá rẻ vào giỏ hàng nhưng không bắt đầu thanh toán.
 4. Khách hàng tiềm năng đã thêm sản phẩm của một loại sản phẩm giá rẻ vào giỏ hàng nhưng không bắt đầu thanh toán.
 5. Khách hàng tiềm năng đã thêm các sản phẩm nhiều hơn giá trị đặt hàng trung bình vào giỏ hàng nhưng không bắt đầu quá trình thanh toán.
 6. Khách hàng tiềm năng đã thêm các sản phẩm ít hơn giá trị đặt hàng trung bình vào giỏ hàng nhưng không bắt đầu quá trình thanh toán.
 7. Người dùng đã thêm một sản phẩm cụ thể vào giỏ hàng nhưng không thanh toán.
 8. Người dùng đã thêm sản phẩm của một loại sản phẩm cụ thể vào giỏ hàng nhưng không thanh toán.
 9. Người dùng đã tìm kiếm sản phẩm trên trang web nhưng không bắt đầu thực hiện thanh toán.
 10. Người dùng đã xem video về một sản phẩm cụ thể nhưng không bắt đầu thanh toán.

Khách hàng tiềm năng bỏ qua mua sắm

 1. Người dùng đã xem một sản phẩm giá cao nhưng không thêm nó vào giỏ hàng.
 2. Người dùng đã xem danh mục sản phẩm giá cao nhưng không thêm bất kỳ sản phẩm nào vào giỏ hàng.
 3. Người dùng đã xem một sản phẩm có giá cao hơn giá trị đặt hàng trung bình nhưng không thêm nó vào giỏ hàng.
 4. Người dùng đã xem một loại sản phẩm có giá cao hơn giá trị đặt hàng trung bình nhưng không thêm bất kỳ sản phẩm nào vào giỏ hàng.
 5. Người dùng đã xem sản phẩm nhưng không thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
 6. Người dùng đã xem một loại sản phẩm giá cao cụ thể nhưng không nhấp vào bất kỳ liên kết sản phẩm nào.
 7. Người dùng đã xem một loại sản phẩm giá rẻ cụ thể nhưng không nhấp vào bất kỳ liên kết sản phẩm nào.
 8. Người dùng đã xem một danh mục sản phẩm cụ thể nhưng không nhấp vào bất kỳ liên kết sản phẩm nào.
 9. Người dùng đã xem trang loại sản phẩm nhưng không nhấp vào bất kỳ liên kết sản phẩm nào.
 10. Người dùng đã nhấp vào chiến dịch quảng cáo nội bộ nhưng không thêm bất kỳ sản phẩm nào vào giỏ hàng.
 11. Người dùng đã tìm kiếm một sản phẩm trên trang web nhưng không nhận được bất kỳ kết quả tìm kiếm nào.
 12. gười dùng đã xem một video sản phẩm trên trang web nhưng không thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

Đối tượng tiếp thị lại dành cho website không phải là web thương mại điện tử

Trong trường hợp website không phải là trang thương mại điện tử, đối tượng tiếp thị lại là danh sách người dùng đã bỏ qua những chuyển đổi nhỏ (như đăng ký, xem trang quan trọng, xem video, đăng ký nhận tin mới v.v.) trên website của bạn.

Dưới đây là ví dụ về đối tượng tiếp thị lại dành cho các trang web không phải là thương mại điện tử, có nhiều khả năng chuyển đổi trong các phiên tiếp theo nếu được nhắm mục tiêu lại chính xác:

 1. Người dùng đã xem chiến dịch quảng cáo nội bộ nhưng không hoàn tất chuyển đổi nhỏ
 2. Người dùng đã xem một chiến dịch quảng cáo nội bộ nhưng không nhấp vào nó.
 3. Người dùng đã nhấp vào chiến dịch quảng cáo nội bộ nhưng không hoàn thành chuyển đổi nhỏ.
 4. Người dùng đã tìm kiếm trang web nhưng không hoàn thành chuyển đổi nhỏ.
 5. Người dùng đã xem một chiến dịch video nhưng không hoàn thành một chuyển đổi nhỏ.
 6. Người dùng đã bỏ qua form chuyển đổi
 7. Người dùng đã xem một trang trong trang web như trang “liên hệ” những không thực hiện chuyển đổi như (gọi điện, điền vào biểu mẫu liên hệ v.v.)

Đối tượng tiếp thị lại giá trị thấp

Có một nhóm đối tượng tiếp thị lại bao gồm danh sách người dùng đã truy cập vào trang web của bạn nhưng không bắt đầu bất kỳ hoạt động mua sắm trên trang web của bạn (trong trường hợp là trang thương mại điện tử) hoặc những người dùng không hoàn thành chuyển đổi trên trang web của bạn (trong trường hợp trang web không phải là thương mại điện tử).

Đây là những đối tượng tiếp thị lại có giá trị thấp vì họ không thể hiện bất kỳ sự quan tâm nào trong việc hoàn thành mục tiêu chuyển đổi trên trang web của bạn. Những đối tượng này có giá trị thấp vì khả năng chuyển đổi là gần bằng không.

Chỉ vì ai đó ghé thăm trang web của bạn một lần, cũng không phải lúc nào họ cũng tự động đủ điều kiện trở thành một phần của những đối tượng tiếp thị lại tiềm năng có khả năng chuyển đổi của bạn.

Bạn nên xem xét nhắm mục tiêu lại với những đối tượng này, chỉ trường hợp khi trang web của bạn có lượng truy cập quá ít.

Bạn cần nhớ rằng những người dùng này không phải là những đối tượng tiếp thị lại hiệu quả (có thể là họ vô tình truy cập vào trang web của bạn do bạn nhắm mục tiêu kém hoặc không phải do con người thực hiện truy cập, mà là do những chương trình tự động thực hiện).

Có thể bạn quan tâm:

Nếu bạn đang quan tâm đến dịch vụ quảng cáo trực tuyến, bạn có thể xem thêm các dịch vụ quảng cáo của chúng tôi với chi phí hợp lý tại đây

Dịch vụ quảng cáo Google:

Đăng bởi Nam Nguyen

Đam mê Digital Marketing, Công nghệ và Wordpress

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận