in

Google Analytics 4 là gì? Thuộc tính Ứng dụng + Web là gì?

Google Analytics 4 là gì?

Google Analytics 4 (GA4) là phiên bản mới nhất của Google Analytics.

Vì là phiên bản thứ tư nên nó được gọi là GA4.

Dưới đây là ba phiên bản cũ khác:

 • Phiên bản đầu tiên của Google Analytics (GA1) là Google Analytics cổ điển sử dụng thư viện JavaScript ga.js.
 • Phiên bản thứ hai của Google Analytics (GA2) là Universal Analytics sử dụng thư viện JavaScript analytics.js.
 • Phiên bản thứ ba của Google Analytics (GA3) cũng là Universal Analytics, nhưng nó sử dụng thư viện JavaScript gtag.js.

Lưu ý: GA4 cũng sử dụng thư viện gtag.js nhưng nó sử dụng mô hình đo lường mới được gọi là mô hình ‘Sự kiện + Tham số’.

Trước đây, nếu bạn muốn đo lường dữ liệu sử dụng trang web của mình, thì bạn cần sử dụng thuộc tính GA để theo dõi dữ liệu trang web.

Nếu bạn muốn đo lường dữ liệu cho ứng dụng dành cho thiết bị di động của mình, bạn cần sử dụng chế độ xem Google Analytics cho Firebase hoặc Google Analytics APP (được tạo thông qua thuộc tính GA riêng).

Do đó, ở những phiên bản GA cũ, không có cách nào khác để kết hợp dữ liệu sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động và trang web để có báo cáo và phân tích thống nhất.

Tuy nhiên, tất cả điều này đã thay đổi với sự ra đời của thuộc tính GA4 (gọi là thuộc tính ‘Ứng dụng + Web’).

Google Analytics cho phép bạn tích hợp dữ liệu sử dụng trang web và ứng dụng dành cho thiết bị di động vào một Thuộc tính GA duy nhất.

Thuộc tính mới này được gọi là ‘Google Analytics 4 (hoặc GA4).

Thuộc tính GA4 có sẵn trong tài khoản GA của bạn khi bạn tạo thuộc tính mới.

Nếu bạn không có ứng dụng dành cho thiết bị di động, thuộc tính GA4 có thể được sử dụng để đo lường hiệu suất trang web của bạn.

Chế độ xem báo cáo bạn tạo trong thuộc tính GA4 được gọi là chế độ xem báo cáo GA4.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể tạo một chế độ xem báo cáo trong thuộc tính GA4.

Giao diện người dùng của chế độ xem GA4 trông tương tự như giao diện của Google Analytics cho Firebase (vì GA4 được xây dựng trên Firebase Analytics). Nó hoàn toàn khác với bất kỳ chế độ xem báo cáo GA3 nào.

Giao diện GA4
Giao diện GA4

Thoạt nhìn, chế độ xem GA4 nhìn có vẻ đơn giản và những chỉ số bạn quen thuộc không còn nữa. Vì chúng đã bị loại bỏ hoặc thay thế.

Bạn sẽ thấy các tập hợp báo cáo khác nhau trong chế độ xem GA4 của mình và bạn sẽ không thấy nhiều báo cáo.

Tại sao GA4 không có nhiều báo cáo?

Google muốn bạn sử dụng Google Data Studio cho mục đích báo cáo hoặc tạo báo cáo của riêng bạn từ đầu bằng cách sử dụng các mẫu báo cáo Khám phá:

Công cụ báo cáo Khám Phá GA4
Công cụ báo cáo Khám Phá GA4

Đó là lý do tại sao GA4 không đi kèm với nhiều báo cáo.

Ưu điểm khi sử dụng thuộc tính GA4

1. Thuộc tính GA4 cho phép theo dõi thiết bị chéo và đa nền tảng mạnh mẽ hơn

Bạn có thể kết hợp dữ liệu sử dụng trang web và ứng dụng dành cho thiết bị di động thành một thuộc tính GA.

Do đó, thuộc tính GA4 cho phép theo dõi thiết bị chéo và đa nền tảng mạnh mẽ hơn.

2. Báo cáo chính xác về người dùng duy nhất trên các nền tảng

Chế độ xem báo cáo trong báo cáo thuộc tính GA4 về tổng số người dùng duy nhất trên các nền tảng. Bạn không thể có được thông tin chi tiết này thông qua bất kỳ loại thuộc tính GA nào khác.

3. Báo cáo Phân tích Nâng cao có sẵn cho tất cả người dùng GA

Chế độ xem báo cáo của thuộc tính GA4 đi kèm với một tập hợp báo cáo mới được gọi là ‘Khám phá’, cho phép bạn thực hiện phân tích nâng cao.

Trước đây, những báo cáo này chỉ có sẵn cho người dùng GA 360.

Lưu ý: Sẽ có phiên bản 360 của GA4.

4. Kết nối miễn phí với BigQuery

GA4 kết nối miễn phí với BigQuery
GA4 kết nối miễn phí với BigQuery

GA4 đi kèm với kết nối miễn phí với BigQuery.

Trước đó, tính năng này chỉ có sẵn cho khách hàng GA 360.

Vì vậy, bây giờ bạn có thể truy cập dữ liệu GA thô và chạy các truy vấn SQL trên đó.

5. Không có giới hạn về khối lượng dữ liệu bạn có thể gửi

Không có giới hạn về khối lượng dữ liệu bạn có thể gửi đến thuộc tính GA4.

Tuy nhiên, có những giới hạn nhất định về số lượng sự kiện duy nhất mà bạn có thể sử dụng.

6. Theo dõi tự động cho các loại sự kiện nhất định

GA4 theo dõi tự động cho các loại sự kiện nhất định
GA4 theo dõi tự động cho các loại sự kiện nhất định

Thuộc tính GA4 có tính năng ‘đo lường nâng cao‘ cho phép tự động theo dõi các loại sự kiện nhất định (như theo dõi cuộn, theo dõi video, theo dõi thoát, theo dõi tìm kiếm trang web, v.v.) mà không cần thêm bất kỳ mã / gắn thẻ nào.

7. Gỡ lỗi có sẵn trong giao diện báo cáo

Gỡ lỗi trong GA4
Gỡ lỗi trong GA4

Chế độ xem báo cáo GA4 cung cấp báo cáo Chế độ xem gỡ lỗi mà qua đó bạn có thể xác thực cấu hình phân tích của mình cho các ứng dụng.

8. Thông tin chi tiết mạnh mẽ về nhiều nền tảng

Bạn có thể đo lường hành trình mua hàng của khách hàng trên trang web và ứng dụng dành cho thiết bị di động của mình.

Thông tin chi tiết đa nền tảng như vậy có thể giúp bạn:

 1. Trong việc nâng cao hiểu biết của bạn về hành trình mua hàng của khách hàng trên các nền tảng và cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.
 2. Khắc phục sự cố phân bổ trên nhiều thiết bị. Ví dụ: bạn có thể xác định số lượng người dùng đã bắt đầu hành trình mua hàng của họ trên ứng dụng dành cho thiết bị di động trước khi truy cập trang web của bạn để hoàn tất việc mua hàng.
 3. Hiểu hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị của bạn trên các thiết bị / nền tảng. Ví dụ: bạn có thể xác định (các) kênh tiếp thị chịu trách nhiệm thu hút nhiều khách hàng nhất trên các nền tảng khác nhau.

9. Bộ chỉ số tương tác mới theo dõi chính xác hơn

Chế độ xem báo cáo GA4 cung cấp một bộ chỉ số tương tác mới (Phiên tương tác, Tỷ lệ tương tác, Phiên tương tác trên mỗi người dùng, Thời gian tương tác) có thể theo dõi mức độ tương tác của người dùng với trang web / ứng dụng của bạn chính xác hơn nhiều.

Không có khái niệm về tỷ lệ thoát trong báo cáo GA4.

Chỉ số này đã được thay thế bằng Tỷ lệ tương tác.

Nó được tính như sau: Tỷ lệ tương tác = phiên / phiên tương tác

Ở đây:

Phiên tương tác là phiên GA trong đó người dùng đã tích cực tương tác với trang web / ứng dụng của bạn trong ít nhất mười giây.

Phiên GA trong đó một sự kiện chuyển đổi hoặc hai hoặc nhiều lần xem trang / lần xem màn hình được kích hoạt cũng được báo cáo là phiên tương tác.

Vì Tỷ lệ tương tác không chỉ dựa vào số lần xem trang, nên nó có thể dễ dàng được sử dụng trên các nền tảng (trang web và ứng dụng dành cho thiết bị di động) để đo lường mức độ tương tác của người dùng.

Đây không phải là trường hợp của chỉ số tỷ lệ thoát, thường không đo lường được mức độ tương tác của người dùng trên các ứng dụng dành cho thiết bị di động và các ứng dụng một trang khác.

Tỷ lệ thoát cũng không hoạt động tốt trong một số ngách nhất định như xuất bản (tin tức, blog), nơi các phiên trang đơn là phổ biến.

Để tìm hiểu thêm về những lợi ích của việc sử dụng GA4, hãy xem bài viết này: Những lợi ích chính của việc sử dụng Google Analytics 4

Cấu trúc tài khoản Google Analytics mới

Cấu trúc của tài khoản GA4
Cấu trúc của tài khoản GA4

Với sự ra đời của thuộc tính GA4, cấu trúc tài khoản Google Analytics đã thay đổi.

Tài khoản Google Analytics được tạo thành từ một hoặc nhiều thuộc tính GA4.

Thuộc tính GA4 được tạo thành từ một hoặc nhiều luồng dữ liệu.

Lưu ý: Thuộc tính GA4 hiện chỉ cung cấp một chế độ xem báo cáo. Chế độ xem này có thể chứa dữ liệu từ một hoặc nhiều luồng dữ liệu.

Hai phiên bản của GA4: GA4 Standard và GA4 360

GA4 Standard miễn phí sử dụng phiên bản GA4. Trong khi đó, GA4 360 là phiên bản trả phí (đăng ký hàng tháng) của GA4:

GA4 Standard vs GA4 360
GA4 Standard vs GA4 360

Sau đây là những điểm khác biệt chính giữa GA4 và GA4 360:

 • Miễn phí và có trả tiền
 • Xử lý dữ liệu và độ chính xác
 • Phân tích cấp doanh nghiệp
 • Hỗ trợ kỹ thuật
 • khả dụng
 • Yêu cầu pháp lý
 • Giới hạn dữ liệu
 • Làm mới dữ liệu
 • Tham số sự kiện
 • Thứ nguyên tùy chỉnh trong phạm vi sự kiện
 • Chỉ số tùy chỉnh theo phạm vi sự kiện
 • Thứ nguyên tùy chỉnh trong phạm vi người dùng
 • Chuyển đổi
 • Đối tượng
 • Báo cáo thăm dò
 • Lấy mẫu dữ liệu cho báo cáo Khám phá
 • Dữ liệu chưa được lấy mẫu cho báo cáo Khám phá
 • Lưu trữ dữ liệu
 • Giới hạn xuất BigQuery
 • Thuộc tính phụ
 • Thuộc tính cuộn lên
 • Bảng tùy chỉnh tự động
 • Tích hợp sản phẩm
 • Tích hợp CRM
 • Tích hợp tiếp thị lại tự nhiên

Giới thiệu về các luồng dữ liệu

Một luồng dữ liệu là một nguồn dữ liệu.

Khi nguồn dữ liệu là một trang web, nó được gọi là luồng dữ liệu web.

Khi nguồn dữ liệu là một ứng dụng dành cho thiết bị di động, nó được gọi là luồng dữ liệu ứng dụng.

Có hai loại luồng dữ liệu ứng dụng:

 1. Luồng dữ liệu ứng dụng iOS
 2. Luồng dữ liệu ứng dụng Android

Khi nguồn dữ liệu là một ứng dụng di động IOS, nó được gọi là luồng dữ liệu ứng dụng IOS.

Khi nguồn dữ liệu là một ứng dụng dành cho thiết bị di động Android, nó được gọi là luồng dữ liệu ứng dụng Android.

Bạn có thể thêm một hoặc nhiều luồng dữ liệu vào thuộc tính GA4 của mình:

Nguồn Dữ Liệu GA4
Nguồn dữ liệu GA4

Bạn có thể xem tất cả dữ liệu từ nhiều luồng trong báo cáo GA4 của mình hoặc bạn có thể lọc báo cáo để chỉ bao gồm dữ liệu từ (các) luồng dữ liệu cụ thể.

Điều quan trọng cần nhớ là chế độ xem báo cáo trong thuộc tính GA4 không thể thu thập dữ liệu từ trước.

Nó chỉ thu thập dữ liệu kể từ ngày bạn kết nối (các) luồng dữ liệu của mình với thuộc tính lần đầu tiên. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là bạn phải thiết lập thuộc tính GA4 của mình ngay bây giờ và không phải đợi đến sau này.

Khi bạn kết nối luồng dữ liệu mới với thuộc tính GA4 của mình, có thể mất đến 24 giờ để dữ liệu mới xuất hiện trong báo cáo của bạn.

Luồng dữ liệu web có: URL luồng, Tên luồng, ID đo lường, ID luồng và trạng thái:

Click vào nguồn dữ liệu
Click vào nguồn dữ liệu
Nguồn dữ liệu web chi tiết
Nguồn dữ liệu web chi tiết

Lưu ý: Mỗi thuộc tính GA4 có thể có tối đa 50 luồng dữ liệu. Các luồng dữ liệu này có thể là bất kỳ sự kết hợp nào giữa các luồng dữ liệu web và ứng dụng. Tuy nhiên, có giới hạn 30 luồng dữ liệu ứng dụng cho mỗi thuộc tính GA4.

Bạn cần bao nhiêu thuộc tính GA4?

Theo nguyên tắc chung, hãy sử dụng một thuộc tính GA4 cho mỗi trang web.

Vì vậy, nếu bạn chỉ sở hữu / quản lý một trang web thì bạn chỉ cần một thuộc tính GA4.

Bạn cũng nên xem xét việc thiết lập một thuộc tính GA4 chỉ cho mục đích thử nghiệm. Chúng tôi gọi thuộc tính như vậy là thuộc tính thử nghiệm GA4.

Lưu ý: Bạn không cần thuộc tính GA4 riêng chỉ để theo dõi tên miền phụ vì các tên miền phụ được theo dõi tự động trong GA4.

Mô hình đo lường ‘Sự kiện + Tham số’ mới

Thuộc tính GA4 sử dụng mô hình đo lường ‘Sự kiện + Tham số’ (lấy người dùng làm trung tâm) thay vì mô hình đo lường tập trung vào số lần truy cập trang + phiên truyền thống.

GA4 cho phép bạn theo dõi bất kỳ hoạt động nào của người dùng (bao gồm cả số lần xem trang) dưới dạng một sự kiện.

Bạn cũng có thể tạo các sự kiện tùy chỉnh của riêng mình.

Mô hình sự kiện mới linh hoạt hơn mô hình sự kiện truyền thống về khả năng theo dõi phạm vi tương tác của người dùng rộng hơn, từ số lần xem trang, mở ứng dụng, nhấp chuột ra ngoài, cuộn đến tương tác video, tải xuống tệp, v.v.

Google phải thực hiện những thay đổi này vì hai lý do sau:

 1. Để có thể xem báo cáo tích hợp trên các ứng dụng dành cho thiết bị di động và trang web trong một chế độ xem báo cáo GA4.
 2. Có thể sử dụng một bộ số liệu và thứ nguyên duy nhất trên các ứng dụng và trang web dành cho thiết bị di động.

Mô hình dữ liệu dựa trên “sự kiện + thông số” cho phép bạn đo lường bất kỳ sự kiện tùy chỉnh nào và có thể tự động hóa một số loại theo dõi sự kiện nhất định (như theo dõi cuộn, theo dõi video, theo dõi thoát, theo dõi tìm kiếm trang web, v.v.) mà không cần thêm mã / gắn thẻ.

Tính năng mới này giúp tự động đo lường tương tác và nội dung của một số người dùng nhất định trên trang web của bạn (ngoài đo lường lượt xem trang chuẩn) được gọi là ‘Đo lường nâng cao’:

Đo lường nâng cao GA4
Đo lường nâng cao GA4

Một số lưu ý cần chú ý

Sau đây là một số nhược điểm chính của việc sử dụng thuộc tính GA4:

 1. Bạn cần được đào tạo chính thức để sử dụng thuộc tính GA4 vì nó không giống GA3.
 2. Giao diện người dùng của GA4 không thân thiện với người dùng. Nó không phải là trực quan để dễ sử dụng.
 3. Các báo cáo và các số liệu khác nhau không dễ hiểu. Điều này là do GA4 kết hợp dữ liệu web và ứng dụng về cơ bản khác nhau và lẽ ra phải được giữ riêng biệt.
 4. Nhiều báo cáo và chỉ số mà bạn dựa vào trong GA3 đơn giản là bị thiếu trong chế độ xem báo cáo của thuộc tính GA4. Ví dụ: có rất hạn chế dữ liệu về đối tượng, chuyển đổi, hành vi và chuyển đổi.
 5. Khả năng theo dõi thương mại điện tử trong GA4 không mạnh mẽ như trong GA3. Ví dụ: GA4 thiếu khả năng theo dõi thương mại điện tử nâng cao.
 6. Báo cáo kênh đa kênh trong GA4 không tồn tại khá nhiều.
 7. Bạn chỉ có thể tạo một chế độ xem báo cáo trong thuộc tính GA4 chuẩn (trừ khi bạn đang sử dụng GA4 360).
 8. GA4 cho phép bạn đổi tên, thêm hoặc xóa báo cáo khỏi điều hướng bên trái. Trong môi trường nhiều người dùng, mọi người có thể không hiểu ngữ cảnh mà các báo cáo được đổi tên và / hoặc tổ chức lại. Sự thiếu tiêu chuẩn hóa này có thể dẫn đến sự thiếu rõ ràng và mơ hồ hơn. Nó có thể làm cho việc tìm kiếm dữ liệu khó khăn hơn nhiều.
 9. Quá trình chuyển đổi hoàn toàn từ GA3 sang GA4 có thể rất tốn thời gian và khó khăn.
 10. GA4 vẫn không thể thay thế cho GA3. Vì vậy, đừng nghĩ đến việc thay thế thuộc tính GA3 của bạn bằng thuộc tính GA4. Chạy GA4 song song với GA3 càng lâu càng tốt.
 11. Ít hoặc không có dữ liệu về phân bổ.

Câu hỏi thường gặp về GA4

Google Analytics 4 là gì?

Google Analytics 4 (GA4) là phiên bản mới nhất của Google Analytics. Vì là phiên bản thứ 4 nên nó được gọi là GA4.

GA4 có phải là phiên bản thay thế cho phiên bản GA3 cũ hơn không?

GA4 là phiên bản hoàn toàn mới, sử dụng mô hình mới. Vì vậy, tôi khuyên bạn nên tạo và sử dụng thuộc tính GA4 song song với thuộc tính GA3 của mình.

Những ưu điểm của GA4 là gì?

 1. Thuộc tính GA4 cho phép theo dõi nhiều thiết bị và đa nền tảng mạnh mẽ hơn.
 2. Báo cáo chính xác về người dùng duy nhất trên các nền tảng.
 3. Báo cáo Phân tích nâng cao có sẵn cho tất cả người dùng GA thay vì chỉ người dùng GA360.
 4. Kết nối miễn phí với BigQuery.
 5. Không có giới hạn về khối lượng dữ liệu bạn có thể gửi.
 6. Theo dõi tự động cho các loại sự kiện nhất định.
 7. Gỡ lỗi có sẵn trong giao diện báo cáo.
 8. Thông tin chi tiết đa nền tảng mạnh mẽ.
 9. Bộ chỉ số tương tác mới để theo dõi chính xác hơn.

Chuyển sang GA4 có dễ không?

Việc thiết lập và triển khai phân tích và thẻ tiếp thị không giống như trước đây như trong trường hợp của Universal Analytics. Vì vậy, việc chuyển hoàn toàn sang GA4 sẽ rất mất thời gian và khó khăn.

Có thể bạn quan tâm:

Được đăng bởi Nam Nguyen

Đam mê Digital Marketing, Công nghệ và Wordpress

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận