in

Hướng dẫn gắn mã theo dõi chuyển đổi Google Ads thông qua Google Tag Manager

Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn thực hiện gắn code theo dõi chuyển đổi Google Ads vào website thông qua công cụ quản lý thẻ Google Tag Manager.

Bạn cũng có thể xem thêm những bài viết khác về Google Tag Manager:

Dưới đây là những bước cần thiết để thực hiện:

 1. Chuyển đổi là gì? và đo lường nó như thế nào?
 2. Thiết lập theo dõi chuyển đổi trong Google Ads
 3. Thêm theo dõi chuyển đổi Google Ads thông qua Google Tag Manager
 4. Thêm liên kết chuyển đổi Google Ads
 5. Xác minh theo dõi chuyển đổi Google Ads
 6. Xem kết quả chuyển đổi trong Google Ads

Lưu ý: Hình ảnh giao diện Google ở trong bài viết này sử dụng Ngôn ngữ Tiếng Anh, nếu bạn đang sử dụng tiếng việt bạn có thể chuyển sang ngôn ngữ tiếng anh để dễ tương tác.

Chuyển đổi là gì? và đo lường nó như thế nào?

Chuyển đổi trong Google Ads là hành động tương tác của người dùng với quảng cáo của bạn và sau đó thực hiện hành động mà bạn xác định là có giá trị đối với doanh nghiệp của bạn.

Ví dụ: bạn chạy chiến dịch quảng cáo Google để hướng lưu lượng truy cập đến trang web của mình. Trang đích của bạn bao gồm biểu mẫu đăng ký và trang này dẫn đến trang cảm ơn sau khi biểu mẫu được gửi đi.

Ở đây, mục tiêu của bạn là hướng mọi người đến trang đích của bạn bằng cách sử dụng quảng cáo Google, và sau đó điền vào biểu mẫu đăng ký và chuyển hướng họ đến trang cảm ơn. Vì vậy, số lượng người đến từ quảng cáo Google của bạn và đăng ký được gọi là chuyển đổi Google Ads.

Có 2 cách để đo lường chuyển đổi trong Google Ads:

 • Một là tạo mã chuyển đổi Google Ads và gắn mã chuyển đổi này vào trong trang cảm ơn.
 • Hai là nhận thu thập goal trực tiếp từ Google Analytics vào Google Ads.

Và trong bài viết này mình chỉ hướng dẫn tạo mã chuyển đổi Google Ads và gắn nó vào trong website thông qua Google Tag Manager.

Thiết lập theo dõi chuyển đổi Google Ads

Google Ads cung cấp quy trình từng bước để thiết lập chuyển đổi. Nếu bạn mới sử dụng Google Ads và đây là lần đầu tiên bạn thực hiện theo dõi chuyển đổi thì bạn hãy làm theo những bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.

Bước 2: Click vào icon Tool and Settings > Measurement > Conversions

google ads conversion

Bước 3: Nếu đây là conversion mới đầu tiên, bạn click vào nút ‘Conversion’.

tạo chuyển đổi mới

Bước 4: Chọn nguồn chuyển đổi là “Website”.

chọn nguồn là website

Bước 5: Nhập URL trang web mà bạn muốn theo dõi chuyển đổi, ví dụ của mình ở đây là trang “thank you” sau khi khách hàng điền vào biểu mẫu.

url trang thank you

và sau đó click vào Scan và chọn Save and Continue

Bước 6: Chọn Add a conversion action manually

thêm chuyển đổi bằng tay

Bước 7: Nhập chi tiết hành động chuyển đổi

 • Goal and action optimization: Chọn loại chuyển đổi mà bạn muốn thiết lập, ví dụ như Lead, Đăng ký, Mua hàng, hoặc lần xem trang.
 • Conversion name: Nhập tên chuyển đổi cụ thể
 • Value: Chỉ định giá trị cho chuyển đổi của bạn. Nếu bạn không hiểu về giá trị này bạn có thể để trống.
 • Count: Chọn cách bạn muốn tính chuyển đổi, chọn “one” cho để tính cho những chuyển đổi đặt trưng và “every” để tính tất cả các chuyển đổi.
 • Click-through conversion window: Chọn thời gian bạn muốn tính khách truy cập dưới dạng chuyển đổi. Ví dụ nếu bạn đặt thời lượng chuyển đổi là 30, chuyển đổi sẽ được tính khi khách truy cập mua trong trong vòng 30 ngày kể từ lần truy cập của họ.
 • Engaged-view conversion window: Chọn khoảng thời gian để theo dõi chuyển đổi sau khi tương tác video.
 • View-through conversion window: Chọn thời gian tối đa, sau khi một người xem quảng cáo của bạn, mà bạn muốn tính View-through chuyển đổi.
 • Attribution Model: Chọn cách bạn muốn phân bổ chuyển đổi cho quảng cáo của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các mô hình phân bổ tại đây.

Sau đó click vào nút ‘Done‘ và ‘Save and Continue’.

Bước 8: Chọn tab ‘Use Google Tag Manager

id label conversion

Ở ví dụ này, giá trị số 880330868 chính là Conversion ID và chuỗi giá trị kT7tCNGa73kQ9JDjowM chính là Label.

Bây giờ bạn phải tạo thẻ chuyển đổi trong GTM và thêm các giá trị trên vào các trường cụ thể.

Thêm theo dõi chuyển đổi Google Ads thông qua Google Tag Manager

Ở đây mình giả định rằng bạn đã có tài khoản Google Tag Manager. Nếu mới bắt đầu thì bạn có thể tham khảo thêm bài viết Hướng dẫn Google Tag Manager dành cho người mới bắt đầu.

Bạn thực hiện theo những bước sau để thêm thẻ theo dõi chuyển đổi Google Ads vào website thông qua Google Tag Manager.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Google Tag Manager

Bước 2: Tạo một tag mới bằng cách click vào “New Tag”

tạo thẻ mới trong gtm

Bước 3: Nhập tên mới là “Google Ads Lead Conversion Tag”. Ở đây, Lead là mục tiêu chuyển đổi mà mình chọn ở bước trước. Bạn có thể thay đổi loại chuyển đổi phù hợp với mục tiêu của bạn, chỉ cần đảm bảo nó là duy nhất và dễ dàng phân biệt với những loại tag khác.

Bước 4: Bạn click vào Tag Configuration và chọn ‘Google Ads Conversion Tracking

chọn google ads conversion tracking

Bước 5: Bạn copy và dán Conversion ID và Label ở bước trước vào những trường giá trị phù hợp

theo dõi chuyển đổi google ads

Lưu ý: Bạn cũng có thể gửi giá trị chuyển đổi động thông qua GTM.

Bước 6: Click vào cài đặt nâng cao và tag firing options chọn “once per page“.

once per page

Bước 7: Click vào tab ‘Triggering’ tạo trình kích hoạt mới để kích hoạt thẻ này trên một trang cụ thể. Nhập tên cho trigger này. Chọn loại trigger là ‘Page View’ và chọn kích hoạt trên một số trang.

Lưu ý là là thẻ này chỉ nên kích hoạt trên trang bạn muốn đo lường ( ví dụ như trang cảm ơn, trang xác nhận mua hàng thành công v.v.) chứ không phải tất cả các trang.

Ví dụ nếu trang cảm ơn của bạn có URL như sau:

https://optshare.com/cam-on-ban-da-dang-ky

Phần bôi đậm còn được gọi là đường đẫn trang (page path). Xem hình dưới:

trigger trang cảm ơn

Bước 8: Lưu thẻ lại

lưu lại thẻ

Bước 9: Kiểm tra và debug thẻ trước khi xuất bản. Click vào nút Preview.

kiểm tra debug thẻ

Bước 10: Mở trang cảm ơn của bạn trong một tab mới để xác minh xem thẻ có kích hoạt chính xác như dự định hay không. Nếu bạn làm theo những bước ở trên cẩn thận, thì bạn sẽ thấy thẻ Google Ads Conversion Tracking được kích hoạt trong tab xem trước.

Nếu thẻ Google Ads Conversion Tracking không kích hoạt có thể bạn đã làm sai hoặc bỏ qua bước nào đó. Bạn nên kiểm tra lại những bước thực hiện của mình.

Bước 11: Click vào link leave preview mode, và sau đó xuất bản thẻ này.

Thêm liên kết chuyển đổi Google Ads

Bây giờ, với cập nhật mới, bạn cũng phải thêm thẻ conversion linker. Để thực hiện, bạn tạo một thẻ mới, chọn loại thẻ là conversion linker và kích hoạt nó trên tất cả các trang và sau đó xuất bản thẻ này.

conversion linker

Xác minh theo dõi chuyển đổi Google Ads

Để xác minh thẻ chuyển đổi của bạn đã thêm trang chính xác hay chưa thì bạn có thể sử dụng công cụ Google Tag Assistant để kiểm tra.

Bạn cần cài đặt công cụ này trên trình duyệt Chorme. (Công cụ này chỉ hỗ trợ trình duyệt Chorme)

Sau đó bạn mở trang cảm ơn trên một tab mới.

Nhấp vào icon tag assistant (nếu chưa bật thì bạn bật và tải lại trang của bạn) thì bạn sẽ thấy một danh sách các thẻ được kích hoạt trên trang của bạn trong đó có thẻ chuyển đổi.

kiểm tra kích hoạt thẻ chuyển đổi trên trang cảm ơn

Trong trường hợp có lỗi thì tag assistant sẽ hiển thị loại lỗi nào.

Lưu ý: Tương tự bạn có thể thiết lập theo dõi chuyển đổi Facebook như các bước trên.

Xem chuyển đổi trong Google Ads

Sau khi mọi thứ được thiết lập thành công thì bạn có thể xem số lượng chuyển đổi đến từ quảng cáo Google của bạn. Trong giao diện Google Ads bạn có thể xem số chuyển đổi trong cột All Conversions.

xem chuyển đổi trong Adwords

Mẹo bổ sung

Trong trường hợp website của bạn không có trang cảm ơn hoặc trang thank-you hoặc trang đích xác nhận chuyển đổi v.v. mà nó chỉ hiển thị lên một pop-up, dòng tin nhắn cảm ơn thì bạn phải thêm theo dõi chuyển đổi vào nút gửi. Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận về tính chính xác của số lượng chuyển đổi. Thẻ chuyển đổi chỉ nên được kích hoạt khi đã xác nhận thông tin được nhập và gửi.

Kết luận

Mình hy vọng bài viết này sẽ hữu ích đối với bạn, giúp bạn tích hợp thành công mã theo dõi chuyển đổi Google Ads vào website thông qua Google Tag Manager. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đóng góp nào liên quan đến chủ đề này, thì bạn có thể tham gia bình luận bên dưới.

Bạn có thể xem thêm một số chủ đề khác liên quan đến Google Tag Manager:

Đăng bởi Nam Nguyen

Đam mê Digital Marketing, Công nghệ và Wordpress

guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận