Google Data Studio là gì?

Google Data Studio (GDS) là một công cụ trực quan hóa dữ liệu miễn phí của Google. Nó cho phép bạn tạo trang báo cáo tổng quan hoặc tùy chỉnh đẹp mắt. Nguồn dữ liệu được kết nối trực tiếp vào Data Studio như Google Ads, do dó nó được cập nhật liên tục theo thời gian thực.

Báo cáo được cập nhật liên tục

Google Data Studio hoàn toàn miễn phí

Đầu nối dữ liệu đa dạng

Nhiều tính năng tiện ích và nâng cao

google data studio

Hình ảnh demo báo cáo và cách sử dụng

Hình ảnh báo cáo mẫu

báo cáo data studio

Cách sử dụng Google Data Studio

Kết nối dữ liệu trực tiếp. Data Studio đã tích hợp sẵn các kết nối với hơn 800 nguồn dữ liệu (danh sách đầy đủ các nguồn dữ liệu được liên kết tại đây) giúp bạn không cần phải lập lịch làm mới dữ liệu định kỳ cho các báo cáo của mình. Tất cả các dữ liệu được kết nối sẽ được tự động cập nhật.

Khi kết nối nguồn dữ liệu trực tiếp cũng có nghĩa là bạn không bị giới hạn về phạm vi ngày mà bạn muốn xem. Do đó, tùy thuộc vào phạm vi ngày của dữ liệu, bạn có thể duyệt dữ liệu theo khoản thời gian mà bạn mong muốn.

Liên hệ Quảng cáo

"*" indicates required fields