Giá quảng cáo Tiktok

LOẠI QUẢNG CÁO

ĐƠN GIÁ

Quảng cáo theo Impression

20đ / impression

Quảng cáo Video View Tiktok

120đ / view

Quảng cáo Click to web

1500đ /click

Quảng cáo theo lượt tiếp cận 

35đ / reach

Brand Takeover

Hashtag Challenge

Brand Effect

In Feed Ads

Liên hệ Quảng cáo

Hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ: 0977428774.

qr
zalo